Kirjallisuutta

Qumranin tekstien suomenkielinen käännöskokoelma

Sollamo, Raija (toim.), Qumranin kirjasto: Valikoima teoksia. Helsinki: Yliopistopaino, 1997.

 

• Suomenkielinen Qumran-oppikirja

Jokiranta, Jutta (toim.), Aarre saviastioissa: Qumranin tekstit avautuvat. Helsinki: Kirjapaja, 2009.

AS

• Tuoreita englanninkielisiä käännöskokoelmia

García Martínez, Florentino (ed.), The Dead Sea Scrolls Translated: The Qumran Texts in English. Translated by Wilfred G. E. Watson. 2nd ed. Leiden: Brill, 1996.
Vermes, Geza (ed.), The Complete Dead Sea Scrolls in English. New York: Penguin, 2004.
Wise, Michael O., Martin G. Abegg Jr. & Edward Cook (eds.), The Dead Sea Scrolls: A New Translation. San Francisco: HarperSanFrancisco, 2005.

 

• Tekstieditioita

Discoveries in the Judaean Desert (DJD). Vols. I-XL. Oxford: Clarendon Press, 1955-2008.

  1. Qumranin tekstilöytöjen pääjulkaisusarja. Ks. tarkat tiedot DJD-sarjan kaikista osista Orion Centerin sivuilta: http://orion.mscc.huji.ac.il/resources/djd.shtml

 

The Dead Sea Scrolls Study Edition (DSSSE). Vols. I-II. Ed. by Florentino García Martínez & Eibert J. C. Tigchelaar. Leiden: Brill, 2000.

  1. Teksteihin tutustumisessa hyödyllinen ”Study Edition”, joka sisältää García Martínezin ja Tigchelaarin laatimat editiot ja englanninkieliset käännökset kaikista Qumranista löydetyistä ei-raamatullisista käsikirjoituksista

 

The Dead Sea Scrolls Reader (DSSR). Vols. I-VI. Ed. by Donald W. Parry & Emanuel Tov. Leiden: Brill, 2004-2005.

  1. Sarja sisältää kaikista Qumranista löydetyistä ei-raamatullisista käsikirjoituksista laaditut editiot ja niiden englanninkieliset käännökset tekstien kirjallisten lajien mukaan jaoteltuina

 

The Dead Sea Scrolls Electronic Library. Ed. by Emanuel Tov. Revised edition. Leiden: Brill, 2006.

  1. CD-rom -julkaisu, joka sisältää valokuvat Qumranista löydetyistä teksteistä ja niiden pohjalta laaditut editiot sekä tekstien englanninkieliset käännökset

 

• Suomenkielistä Qumraniin ja Toisen temppelin ajan juutalaisuuteen liittyvää kirjallisuutta

Eskola, Timo, Qumran. Helsinki: SLEY-kirjat, 1995.
Flavius, Josefus, Juutalaissodan historia. Kreikan kielestä suomentanut P. Huuhtanen. Helsinki: WSOY, 2004.
Haapa, Esko (toim.), Qumran: Kuolleen meren löydöt 1950-luvun tutkimuksessa. Porvoo: WSOY, 1960.
Hakola, Raimo & Juha Pakkala, Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret: Arkeologian näkökulmia. Helsinki: Kirjapaja, 2008.
Huuhtanen, Pauli, Jerusalem ja Rooma. Helsinki: Kirjapaja, 1989.
Illman, Karl-Johan & Tapani Harviainen, Juutalaisten historia. Helsinki: Gaudeamus, 1987.
Kiilunen, Jarmo & Aarre Huhtala (toim.), Urhea Judit, viisas Sirak: Johdatus Vanhan testamentin apokryfikirjoihin. Helsinki: Kirjapaja, 2008.
Pesonen, Anni & Kirsi Valkama, Arkielämä Raamatun aikaan: Juudan kylistä roomalaisiin kaupunkeihin. Helsinki: Kirjapaja, 2010.
Soisalon-Soininen, Ilmari. Israelin kansan historia. Helsinki: Gaudeamus, 1988.

 

• Suomalaisten tutkijoiden Qumran-monografiat

Jokiranta, Jutta, Identity on a Continuum: Constructing and Expressing Sectarian Social Identity in Qumran Serakhim and Pesharim. Diss. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2005.
Metso, Sarianna, The Textual Development of the Qumran Community Rule. Diss. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1996.
Metso, Sarianna, The Textual Development of the Qumran Community Rule. Studies on the Texts of the Desert of Judah 21. Leiden: Brill, 1997.
Metso, Sarianna, The Serekh Texts. Library of Second Temple Studies 62 / Companion to the Qumran Scrolls 9. London / New York: T&T Clark, 2007.
Ranta, Erkki, Vanhan testamentin lainausten teksti ja tulkinta Damaskon kirjassa. Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 73. Helsinki: Suomen Eksegeettinen Seura, 1999.
Riska, Magnus, The Temple Scroll and the Biblical Text Traditions: A Study of Columns 2-13:9. Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 81. Helsinki: Suomen Eksegeettinen Seura, 2001.
Riska, Magnus, The House of the Lord: A Study of the Temple Scroll. Columns 29:3b-47:18. Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 93. Helsinki: Suomen Eksegeettinen Seura, 2007.
Saukkonen, Juhana, The Story behind the Text: Scriptural Interpretation in 4Q252. Diss. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2005.
Weissenberg, Hanne von, 4QMMT: The Problem of the Epilogue. Diss. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.
Weissenberg, Hanne von, 4QMMT: Reevaluating the Text, the Function, and the Meaning of the Epilogue. Studies on the Texts of the Desert of Judah 82. Leiden: Brill, 2009.

 

• Qumran-aiheisia käsikirjatyyppisiä johdanto- ja hakuteoksia

Collins, John J. & Timothy Lim (eds.), Oxford Handbook of the Dead Sea Scrolls. Oxford: Oxford University Press, tulossa.
Davies, Philip R., George J. Brooke & Phillip R. Gallaway, The Complete World of the Dead Sea Scrolls. London: Thames & Hudson, 2002.
Schiffman, Lawrence H. & James C. VanderKam (eds.), Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. Vols. I-II. Oxford: Oxford University Press, 2000.
VanderKam, James & Peter Flint, The Meaning of the Dead Sea Scrolls: Their Significance for Understanding the Bible, Judaism, Jesus and Christianity. New York: HarperCollins Publishers, 2002.

 

• Qumranin löytöjä ja Qumran-tutkimusta esitteleviä yleisteoksia

Brown, Judith Anne, John Marco Allegro: The Maverick of the Dead Sea Scrolls. Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2005.
Cross, F. M., The Ancient Library of Qumran. 3rd ed. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995.
Fields, Weston W., The Dead Sea Scrolls: A Short History. Leiden: Brill, 2006.
Fitzmyer, Josep A., Responses to 101 Questions on the Dead Sea Scrolls. New York: Paulist Press, 1992.
García Martínez, Florentino & Julia Trebolle Barrera, The People of the Dead Sea Scrolls. Translated by W. Watson. Leiden: Brill, 1995.
Schiffman, Lawrence, Reclaiming the Dead Sea Scrolls: Their True Meaning for Judaism and Christianity. Philadelphia: The Jewish Publication Society, 1994. / New York: Doubleday, 1995.
Schuller, Eileen, The Dead Sea Scrolls: What Have We Learned 50 Years On? London: SCM Press, 2006.
Stegemann, Hartmut, The Library of Qumran: On the Essenes, Qumran, John the Baptist, and Jesus. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998.
VanderKam, James, The Dead Sea Scrolls Today. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1994.

 

• Qumraniin ja Toisen temppelin ajan juutalaisuuteen liittyvää kirjallisuutta aihepiireittäin

 

QUMRAN, ESSEALAISET JA YLEINEN AJANHISTORIA

Collins, John J., Beyond the Qumran Community: The Sectarian Movement of the Dead Sea Scrolls. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2010.
Eshel, Hanan, The Dead Sea Scrolls and the Hasmonean State. Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Grand Rapids, MI: Eerdmans / Jerusalem: Yad Ben-Zvi Press, 2008.
Grabbe, Lester L., An Introduction to First Century Judaism: Jewish Religion and History in the Second Temple Period. Edinburgh: T&T Clark, 1996.
Grabbe, Lester L., Judaic Religion in the Second Temple Period: Belief and Practice from the Exile to Yavneh. London: Routledge, 2000.
Hengel, Martin, Judaism and Hellenism: Studies in their Encounter in Palestine during the Early Hellenistic Period. London: Xpress Reprints, 1996.
Nickelsburg, George W. E., Ancient Judaism and Christian Origins: Diversity, Continuity, and Transformation. Minneapolis, MN: Fortress Press, 2003.
Sanders, E. P., Judaism: Practice and Belief 63 BCE-66 CE. London: SCM Press / Philadelphia: Trinity Press International, 1992.
Schiffman, Lawrence H., From Text to Tradition: A History of Second Temple and Rabbinic Judaism. Hoboken, NJ: Ktav, 1991.
Schiffman, Lawrence H., Qumran and Jerusalem: Studies in the Dead Sea Scrolls and the History of Judaism. Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2009.
Schürer, Emil, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C.-A.D. 135). Revised by G. Vermes. 4th ed. Edinburgh: T&T Clark, 1973-1987.
Stemberg, Günter, Jewish Contemporary of Jesus: Pharisees, Sadducees, Essenes. Minneapolis: Fortress Press, 1995.
VanderKam, James C., An Introduction to Early Judaism. Grand Rapids, MI / Cambridge: Eerdmans, 2001.
Vermes, Geza & Martin D. Goodman, The Essenes According to the Classical Sources. Sheffield: JSOT, 1989.

 

TOISEN TEMPPELIN AJAN JA ANTIIKIN JUUTALAINEN KIRJALLISUUS

Cohen, Shaye J. D., From the Maccabees to the Mishnah. 2nd ed. Louisville: Westminster John Knox Press, 2006.
Evans, Craig A., Noncanonical Writings and New Testament Interpretation. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1992.
Nickelsburg, George, Jewish Literature between the Bible and the Mishnah: A Literary and Historical Introduction. 2nd ed. Minneapolis: Augsburg Fortress, 2005.

 

JOHDANTOTEOKSIA QUMRANIN TEKSTEIHIN

Alexander, Philip S., The Mystical Texts: Songs of the Sabbath Sacrifice and Related Manuscripts. Companion to the Qumran Scrolls 7 / Library of Second Temple Studies 61. London / New York: T&T Clark, 2006.
Campbell, Jonathan G., The Exegetical Texts. Companion to the Qumran Scrolls 4. London: T&T Clark, 2004.
Davila, James R., Liturgical Works. Eerdmans Commentaries on the Dead Sea Scrolls. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2000.
Duhaime, Jean, The War Texts: 1QM and Related Manuscripts. Companion to the Qumran Scrolls 6. London: T&T Clark, 2004.
Falk, Daniel, The Parabiblical Texts: Strategies for Extending the Scriptures among the Dead Sea scrolls. Companion to the Qumran Scrolls 8 / Library of Second Temple Studies 63. London / New York: T&T Clark, 2007.
Fitzmyer, Joseph A., A Guide to the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2008.
Harrington, Hannah, The Purity Texts. Companion to the Qumran Scrolls 5. New York: T&T Clark, 2004.
Hempel, Charlotte, The Damascus Texts. Companion to the Qumran Scrolls 1. Sheffield: Sheffield Academic Press, 2000.
Lim, Timothy, Pesharim. Companion to the Qumran Scrolls 3. London: Sheffield Academic Press, 2002.
Metso, Sarianna, The Serekh Texts. Companion to the Qumran Scrolls 9. London: T&T Clark, 2007.
VanderKam, James C., Calendars in the Dead Sea Scrolls: Measuring Time. Literature of the Dead Sea Scrolls. London: Routledge, 1998.
White Crawford, Sidnie, The Temple Scroll and Related Texts. Companion to the Qumran Scrolls 2. Sheffield: Sheffield Academic Press, 2000.

 

QUMRANIN SOSIAALINEN MAAILMA

Baumgarten, Albert I., The Flourishing of Jewish Sects in the Maccabean Era: An Interpretation. Journal for the Study of Judaism Supplement Series 55. Leiden: Brill, 1997.
Chalcraft, David J. (ed.), Sectarianism in Early Judaism: Sociological Advances. London: Wquinox, 2007.
Regev, Eyal, Sectarianism in Qumran: A Cross-Cultural Perspective. Religion and Society 45. Berlin: Walter de Gruyter, 2007.

 

APOKALYPTIIKKA

Cohn, Norman, Cosmos, Chaos and the World to Come: The Ancient Roots of Apocalyptic Faith. New Haven / London: Yale University Press, 1993.
Collins, John J., The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature. 2nd ed. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998.
Collins, John J., Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls. The Literature of the Dead Sea Scrolls. London / New York: Routledge, 1997.
Evans, Craig A. & Peter W. Flint (eds.), Eschatology, Messianism, and the Dead Sea Scrolls. Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1997.

 

ARKEOLOGIA

Galon, Katharina, Jean-Baptiste Humbert & Jürgen Zangenberg (eds.), The Site of the Dead Sea Scrolls: Archeological Interpretations and Debates: Proceedings of a Conference Held at Brown University, November 17-19, 2002. Leiden: Brill, 2006.
Hirschfeld, Yizhar, Qumran in Context: Reassessing the Archeological Evidence. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2004.
Magen, Yitzhak & Yuval Peleg, The Qumran Excavations 1993-2004: Preliminary Report. Judea & Samaria Publications 6. Jerusalem: Israel Antiquities Authority, 2007. Verkossa: http://www.antiquities.org.il/images/shop/jsp/JSP6_Qumran_color.pdf
Magness, Jodi, The Archaeology of Qumran and the Dead Sea Scrolls. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2002.
Magness, Jodi, Debating Qumran: Collected Essays on its Archeology. Leuven: Peeters, 2004.
Vaux, Roland de, Archaeology and the Dead Sea Scrolls: The Schweich Lectures of the British Academy 1959. London: Oxford University Press, 1973.

 

SUKUPUOLI JA PERHE

Schiffman, Lawrence, “Women in the Scrolls.” Reclaiming the Dead Sea Scrolls. Philadelphia: The Jewish Publication Society, 1994. 127-143.
Schuller, Eileen, “Women in the Dead Sea Scrolls.” The Dead Sea Scrolls after Fifty Years: A Comprehensive Assesment. Vol II. Ed. by Peter W. Flint & James VanderKam. Leiden: Brill, 1998. 117-144.
Wassén, Cecilia, Women in the Damascus Document. SBL Academia Biblica Series 21. Atlanta: SBL / Leiden: Brill, 2005.

 

VIISAUS

Goff, Matthew J., Discerning Wisdom: The Sapiential Literature of the Dead Sea Scrolls. Supplements to Vetus Testamentum 116. Leiden: Brill, 2007.
Harrington, Daniel J., Wisdom Texts from Qumran. Literature of the Dead Sea Scrolls. London / New York: Routledge, 1996.
Perdue, Leo G., The Sword and the Stylus: An Introduction to Wisdom in the Age of Empires. Grand Rapids, MI / Cambridge: Eerdmans, 2008.
Uusimäki, Elisa, ”Qumranin tekstilöydöt haastavat perinteisen käsityksen viisauskirjallisuudesta.” teologia.fi, 2009. Verkossa: http://www.teologia.fi/opinnaytteet/pro-gradut/471-qumranin-tekstilt-haastavat-perinteisen-ktyksen-viisauskirjallisuudesta

 

QUMRAN JA RAAMATTU

Falk, Daniel K., The Parabiblical Texts: Strategies for Extending the Scriptures in the Dead Sea Scrolls. Companion to the Qumran Scrolls 8 / Library of Second Temple Studies 63 / T&T Clark Library of Biblical Studies. London: T&T Clark, 2007.
Herbert, Edward D. & Emanuel Tov (eds.), The Bible as a Book: The Hebrew Bible and the Judaean Desert Discoveries. London / New Castle, DE: The British Library / Oak Knoll Press, 2002.
Tov, Emanuel, Textual Criticism of the Hebrew Bible. 2nd revised edition. Minneapolis: Fortress Press, 1992.
Tov, Emanuel, Scribal Practices and Approaches Reflected in the Texts Found in the Judean Desert. Studies on the Texts of the Desert of Judah 54. Leiden: Brill, 2004.
Ulrich, Eugene, The Dead Sea Scrolls and the Origins of the Bible. Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999.
White Crawford, Sidnie, Rewriting Scripture in Second Temple Times. Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2008.

 

QUMRAN JA UUSI TESTAMENTTI

Brooke, George J., The Dead Sea Scrolls and the New Testament. Minneapolis: Fortress Press, 2005.
Charlesworth, James H. (ed.), Jesus and the Dead Sea Scrolls. Anchor Bible Reference Library. New York: Doubleday, 1992.
Charlesworth, James H. (ed.), The Bible and the Dead Sea Scrolls. Vol. 3: The Scrolls and Christian Origins. The Second Princeton Symposium on Judaism and Christian Origins. Waco, TX: Baylor University Press, 2006.
Collins, John J. & Craig A. Evans (eds.), Christian Beginnings and the Dead Sea Scrolls. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2006.
Fitzmyer, Joseph A., The Dead Sea Scrolls and Christian Origins. Grand Rapids, MI / Cambridge: Eerdmans, 2000.
Flusser, David, Judaism and the Origins of Christianity. Jerusalem: Magnes Press, 1988.
Sanders, E. P. Jesus and Judaism. London: SCM Press, 1985.

 

• Katso lisää Qumran-aiheista kirjallisuutta Orion Centerin verkkosivustolle kootusta bibliografiasta (sis. hakukoneen): http://orion.mscc.huji.ac.il/index.html

 

• Katso myös jerusalemilaisen École bibliquen monipuolisen kirjaston hakukone (sis. myös artikkelihaun): http://biblio.ebaf.info/cgi-bin/koha/opac-search.pl