Qumranin liike

Jutta Jokiranta

Qumranin liike on väljä nimitys sille sosiaaliselle ja uskonnolliselle liikkeelle, joka oli vastuussa Qumranin luolista löytyneiden tekstien laatimisesta, kopioimisesta ja säilyttämisestä. Liike toimi ajanlaskun molemmin puolin.

Ryhmänimi lähteiden perusteella

Antiikin ryhmistä puhuttaessa sopivan nimityksen löytäminen on vaikeaa. Yksi lähtökohta olisi käyttää sitä nimitystä, jota antiikin ajan teksteissä käytetään. Niinpä esimerkiksi Rooman varhaiset kristityt olisivat ”pyhiä” (Room. 1:1) ja Vähän-Aasian kristityt ”valittuja” (1. Piet. 1:1). Qumranin Yhdyskuntasäännössä yksi keskeinen nimitys on jahad, yhteisö tai yhdyskunta, mutta muitakin nimityksiä esiintyy (esim. valon lapset, pyhät miehet). Damaskon kirjassa puolestaan liitto-terminologia on ensisijaista. Jos nämä dokumentit ovat peräisin samalta liikkeeltä, miksi kutsua sitä?

Tutkijoiden käyttämät nimitykset: Qumranin yhteisö

Perinteisesti tutkijoiden keksimä nimitys ”Qumranin yhteisö” merkitsi ennen kaikkea Qumranilla maantieteellisesti asunutta ryhmää (linkki: Qumranin arkeologia), ja kaikkia tekstejä luettiin tästä käsin. Viimeaikaisessa tutkimuksessa Qumran-keskeinen näkökulma on asetettu kyseenalaiseksi. Qumranin kirjasto sisältää paljon tekstejä, jotka todennäköisesti olivat laajemmin tunnettuja ja käytössä, ja nekin tekstit, jotka heijastelevat muista erottuvan juutalaisen liikkeen ajatuksia, voivat olla peräisin muualta kuin Qumranilta (linkki: Qumranilaisuus). ”Qumranin yhteisö” on kuitenkin edelleen käyttökelpoinen nimitys, jos puhutaan Qumranilla asuneesta ryhmästä, olettaen, että siellä todella asui uskonnollinen yhteisö.

Tutkijoiden käyttämät nimitykset: Qumranin liike

”Qumranin liike” on kompromissinimitys: on kysymys ensisijaisesti tietyn tekstikokoelman (ei arkeologisten raunioiden) perusteella rekonstruoidusta liikkeestä. Hyvin todennäköisesti liikkeeseen kuului useampi kuin yksi ryhmä: pelkästään sääntötekstit antavat olettaa, että jäseniä toimi hajallaan ja kokoontui erilaisissa muodoissa. Jotkut tutkijat käyttävät nimitystä essealaiset, mutta tämä nimitys perustuu myöhempiin ja sekundäärilähteisiin, eikä ole sen vuoksi paras mahdollinen, vaikka essealaishypoteesi hyväksyttäisiinkin. Termi ”liike” on sosiologisesti värittynyt: uskonnollinen liike vastustaa tai yrittää saada aikaan sosiaalista muutosta – erotuksena uskonnollisesta instituutiosta, joka suurelta osin mukautuu ajan muutoksiin.

”Qumran” on nimessä perusteltu, sillä meille säilyneet tekstit löytyivät sieltä.

Kirjallisuus

Jokiranta, Jutta

2009a

”Qumranin kirjasto: omaa vai yhteistä?” Aarre saviastioissa: Qumranin tekstit avautuvat. Toim. Jutta Jokiranta. Helsinki: Kirjapaja, 107-117.

2009b ”Qumranin liikkeen jäsenyys.” Aarre saviastioissa: Qumranin tekstit avautuvat. Toim. Jutta Jokiranta. Helsinki: Kirjapaja, 175-193.
2009c

”Pääsisinkö jäseneksi Qumranin liikkeeseen?” Verkkoartikkeli.

Saukkonen, Juhana

2009

”Qumranin raunioiden arkeologiaa.” Aarre saviastioissa: Qumranin tekstit avautuvat. Toim. Jutta Jokiranta. Helsinki: Kirjapaja, 157-172.

Wassén, Cecilia

2009

”Qumranin liikkeen alkuperä ja identifiointi.” Aarre saviastioissa: Qumranin tekstit avautuvat. Toim. Jutta Jokiranta. Suom. Jutta Jokiranta. Helsinki: Kirjapaja, 119-135.