Qumranin teksteistä käytetyt lyhenteet

Koodinmurtaja: Qumranin teksteistä käytetyt lyhenteet
Elisa Uusimäki

 

Qumran-tutkimuksessa on vakiintunut tapa viitata teksteihin numerokoodeilla (esim. 3Q15), jotka saattavat toisinaan sisältää poikkeuksellisesti myös kirjaimia (esim. 1QS). Lisäksi numerokoodin kanssa rinnakkain käytössä on useimmiten tutkijoiden antama nimike, joka sisältää tekstin sisältöä kuvailevan sanan (esim. 4Q525:n toinen nimi on 4QAutuaaksijulistukset). Tekstit on numeroitu johdonmukaisesti seuraavalla tavalla:

 

  • Ensimmäinen numero ilmaisee Qumranin luolan, josta teksti on löydetty. Esim. 1QS on löydetty luolasta 1, 3Q15 luolasta 3 ja 4Q525 luolasta 4.
  • Alussa olevaa numeroa seuraa iso kirjain ”Q”, joka merkitsee Qumrania.
  • ”Q”-kirjainta seuraa tutkijoiden käsikirjoitukselle antama numero. Esim. 3Q15 on luolasta 3 löydetty käsikirjoitus numero 15 ja 4Q525 luolasta 4 löydetty käsikirjoitus numero 525.
  • Kuten mainittu, 4Q525:llä on myös tutkijoiden sille antama nimi Autuaaksijulistukset (engl. Beatitudes). Toisinaan samasta tekstistä on löydetty useita käsikirjoituksia. Silloin käsikirjoitukset erotetaan toisistaan yläindeksin avulla: esim. viisaustekstin nimeltä Ymmärtäväisyyden ohje (engl. Instruction) käsikirjoituksesta 4Q415 käytetään nimeä Ymmärtäväisyyden ohje-a (Instruction-a) ja käsikirjoituksesta 4Q416 nimeä Ymmärtäväisyyden ohje-b (Instruction-b).
  • Lisäksi on hyvä huomata, että joistakin teksteistä käytetyt nimet ovat vaihdelleet aikojen kuluessa. Siten käytössä on toisinaan myös tutkijoiden teksteille antamia hepreankielisiä nimiä. Esim. edellä mainitusta Ymmärtäväisyyden ohjeesta käytetään toisinaan hepreankielistä nimeä ”Musar leMevin”. Varmin keino varmistaa se, mistä käsikirjoituksesta puhutaan, on sen numeron tarkistaminen.
  • Tarkkojen tekstikohtien merkitsemiseen on olemassa monia käytäntöjä. Useimmiten roomalaisella numerolla viitataan palstaan ja arabialaisella fragmenttiin ja riviin. Esim. 1QS III,4 tarkoittaa käsikirjoituksen 1QS eli Yhdyskuntasäännön kolmannen palstan neljättä riviä. 4Q525 2 II,3 puolestaan tarkoittaa käsikirjoituksen 4Q525 eli Autuaaksijulistusten toisen fragmentin toisen palstan kolmatta riviä.

 

Erikoistapauksia

  •  Mikäli tekstin nimeä seuraa iso kirjain (ei yläindeksi) kuten Non-Canonical Psalms A tai Non-Canonical Psalms B (ko. tekstejä ei ole suomennettu), se tarkoittaa, että käsikirjoitukset ovat keskenään hyvin läheisiä, mutta eivät todennäköisesti saman teoksen kopioita.
  • Käsikirjoitukset 1QSa ja 1QSb ovat eri teoksia, mutta olivat todennäköisesti osa samaa käsikirjoituskääröä kuin 1QS eli Yhdyskuntasääntö.
  • Joillakin käsikirjoituksilla ei ole lainkaan numeroa (esim. Hymnien kirja 1QH-a ja Habakukin pešer 1QpHab).
  • Myös Qumranista tunnettu Damaskon kirja (D) on säilynyt parhaiten Kairosta löydettyjen keskiaikaisten käsikirjoitusten avulla, joista käytetään lyhennettä CD (Cairo Damascus).