Qumranin tekstilöydöt ja niiden maailma

Tämä verkkojulkaisu on lyhyt johdatus Qumranin tekstien kiehtovaan maailmaan. Verkkojulkaisuun sisältyvissä artikkeleissa käsitellään tekstien löytö- ja julkaisuhistoriaa, Qumranista löydettyjä tekstejä ja niiden taustalla vaikuttanutta yhteisöä sekä toisen temppelin ajan juutalaisuuden historiaa. Lisäksi artikkeleissa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin joitakin valikoituja teemoja, kuten naisia Qumranin teksteissä, Qumranin arkeologiaa, Raamattua Qumranin tekstien valossa, sekä joitakin teologisia aiheita kuten messianismia.

Sivuston tekstejä ovat olleet laatimassa Suomen Akatemian rahoittaman Qumran-tutkimuksen projektin tutkijat ja jatko-opiskelijat TT Jutta Jokiranta, TM Mika Pajunen, TT Juhana Saukkonen, TM Hanna Tervanotko, TM Elisa Uusimäki, TM Hanna Vanonen ja TT Hanne von Weissenberg (Qumran-projekti). Elisa Uusimäki on toiminut verkkojulkaisun toimitussihteerinä. Sivuston teknisestä toteutuksesta ovat vastanneet Ilkka Uro ja Elisa Uusimäki.