Hyvinvoinnin arviointi

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO on tehnyt videon lasten hyvinvoinnin arvioinnista varhaiskasvatuksessa. Videossa esitetään hyvinvoinnin neljä kulmakiveä, jotka ovat oppiminen, liikkuminen, emootiot ja sosiaaliset orientaatiot, sekä niiden arviointi. Lisäksi pohditaan hyvinvoinnin kokonaisuutta osana varhaiskasvatuksen monimuotoista hierarkista rakennetta. Video on katsottavissa osoitteessa https://youtu.be/bgcecbirjwM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *