CSTT:n tohtorikoulutettaville palkinnot Paavalin retoriikkaa ja Joosuan kirjan tekstihistoriaa käsittelevistä esitelmistä

Euroopan raamatuntutkijoiden liiton vuosikonferenssissa 12.–15.7. Espanjan Cordobassa myönnettiin jokavuotiset palkinnot parhaista opiskelijan pitämistä esitelmistä. Tänä vuonna molempien kilpailukategorioiden palkinnot menivät Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa toimivan ”Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa” -huippuyksikön tohtorikoulutettaville. Järjestäjien mukaan kilpailuun osallistui tänä vuonna ennätysmäärä opiskelijoita. 

Ville Mäkipellon esitelmä ”The Intersection of Textual and Literary Criticism in the Accounts of Joshua’s Death” voitti kategorian Heprealainen Raamattu/Vanha testamentti. Esitelmässään Mäkipelto tarkasteli Joosuan kuolemasta säilyneitä eriäviä tekstiversioita ja argumentoi, että varhaisin säilynyt tekstimuoto löytyy kreikankielisen Septuaginta-käännöksen Joosuan kirjasta. Mäkipellon mukaan Heprealaisen Raamatun tekstihistoriaa tutkittaessa tämä versio on usein jätetty liian vähälle huomiolle. Niinpä erityisesti kirjallisuus- ja redaktiokriittisiä metodeja käytettäessä säilynyt tekstievidenssi on sidottava tiukemmin mukaan tutkimukseen. Mäkipelto työskentelee huippuyksikön kolmostiimissä. Lue esitelmän tiivistelmä täältä.

Katja Kujanpään esitelmä ”From Textual Criticism to Modern Quotation Theory: Interdisciplinary Perspectives on the Rhetorical Functions of Quotations In Paul’s Argumentation” voitti kategorian Uusi testamentti. Esitelmässään Kujanpää sovelsi kehittelemäänsä poikkitieteellistä metodia, joka yhdistelee perinteistä tekstikritiikkiä ja modernia lainausteoriaa Paavalin käyttämien Vanhan testamentin lainausten tutkimuksessa. Esitelmä valottaa Paavalin käyttämien lainausten moninaisia retorisia funktioita. Kujanpää työskentelee huippuyksikön kakkostiimissä. Lue esitelmän tiivistelmä täältä.

Ville Mäkipelto ja Katja Kujanpää. Kuva: Anna-Liisa Tolonen.
Ville Mäkipelto ja Katja Kujanpää. Kuva: Anna-Liisa Tolonen.

Kilpailuun osallistuneet esitelmät lähetettiin arvioitavaksi kahdelle esitelmän aihepiirissä ansioutuneelle tutkijalle. Arvioijat tarkastelivat esitelmiä kolmen kriteerin valossa: temaattinen alkuperäisyys, akateeminen taso ja esitettävyys. Palkinnot julkistettiin konferenssin avajaistilaisuudessa. Puheenvuorossaan kilpailun koordinaattori Jorunn Økland korosti, että yksikään kilpailun arvioijista ei ollut suomalainen tutkija.

Lue lisää kilpailusta ja sen säännöistä EABS:n verkkosivuilta.