Category Archives: Mobility

Muinaista Lähi-itää entisessä Itä-Saksassa: CSTT:n tutkijat Jenan yliopiston nuolenpääkurssilla

Kirjoittanut Joanna Töyräänvuori.

Huippuyksikön Yhteiskunta ja uskonto muinaisessa Lähi-idässä –tiimin jäsenet, tutkijatohtorit Sebastian Fink ja Joanna Töyräänvuori ottivat lokakuussa Muinaisen Lähi-idän imperiumit –huippuyksikön avustuksella osaa kurssille, jonka puitteissa luettiin nuolenpäitä aidoista savitauluista. Kurssi järjestettiin saksalaisessa Friedrich-Schiller-Universität Jenassa professori Manfred Krebernikin johdolla. Suomalaisten tutkijoiden ja assyriologiopiskelijoiden lisäksi kurssille osallistui saksalaisia, japanilaisia ja espanjalaisia opiskelijoita läheisestä Leipzigin yliopistosta.

Kurssin aikana tutustuttiin saksalaisamerikkalaisen assyriologian professorin ja orientalistin Hermann Volrath Hilprechtin (1859–1925) vaimon Sallie Crozer Robinson Hilprechtin yliopistolle lahjoittamaan varsin laajaan ja kattavaan savitaulukokoelmaan, Babylonialaisten muinaismuistojen Frau Professor Hilprecht –kokoelmaan.

Kokoelmaan kuuluu savitauluja esidynastiselta kaudelta aina persialaiseen akhemenidiaikaan asti, eli tekstejä löytyy noin kahden vuosituhannen jänteeltä (vuosilta 2600-300 eaa.). Suurin osa kokoelman teksteistä on tuotu Nippurista, nykyisen Irakin Nuffarista, joiden Pennsylvanian yliopiston kaivauksia Hilprecht johti 1800-luvun loppupuolella. Kokoelman kuuluisin ja arvokkain yksittäinen esine on Nippurin kaupungin kartta, joka on yksi historian vanhimmista tunnetuista kartoista.

Savitaulukokoelmalla on myös yhteys Helsingin yliopistoon, jonka edesmennyt seemiläisten kielten professori Jussi Aro oli laatimassa editiota eräistä kokoelman vanhimmista teksteistä Ur III –kaudelta. Aro oli harvoja länsimaalaisia tutkijoita, joiden sallittiin tutkivan tekstejä entisen Itä-Saksan alueella sijaitsevassa yliopistossa.

Kurssin aikana tutkijat ja opiskelijat saivat jokainen työstettäväksi savitaulun eri aikakaudelta ja erityyppisistä tekstigenreistä. Tekstejä käsiteltiin varovaisesti hansikkaat kädessä ja työstettiin suurennuslasien sekä valon avulla. Tutkijat tekivät teksteistä jäljennökset millimetripaperille, minkä lisäksi teksteistä tehtiin transkriptiot (eli nuolenpäät muutettiin merkkiarvoikseen) ja näiden perusteella käännökset. Esimerkiksi ohesta löytyvässä kuvassa työstetään muinaista sumerin kielellä kirjoitettua ja virallisella sinetillä leimattua velkakirjaa (4,2 x 4,8 cm), jossa Azida-niminen virkamies kuittaa saaneensa lainaamansa viljan korkoineen osanimikaimaltaan Lugal-Azidalta.

(Kuva: Joanna Töyräänvuori)

Kurssin aikana tutkijat pääsivät myös näkemään savitaulukokoelman 3D-skannausta ja digitointia. 3D-skannauksen avulla tekstit saadaan tutkijoiden käyttöön ympäri maailmaa. Korkean resoluution kuvia voi käännellä tietokoneen avulla ja toisin kuin alkuperäisiä, useimmiten hyvin pienellä ruo’onpäällä saveen painettuja tekstejä, digitoituja versioita voi myös suurentaa lukemisen helpottamiseksi. Skannattuja savitauluja voi myös tulostaa muovista, antaen tutkijoille tai opiskelijoille mahdollisuuden käännellä tekstejä kädessään. Suurin osa kokoelman noin 3000 tekstistä on jo skannattu ja digitoitu tutkijoiden käyttöön.

Welcome to Helsinki! A List of CSTT Contributions to the EABS/ISBL Meeting

In only two weeks, hundreds of biblical scholars will gather in Helsinki to attend the combined meetings of the European Association of Biblical Studies (EABS) and the International meeting of the Society of Biblical Literature (SBL), which takes place from 31 July to 3 August.

As the meetings are held in our hometown, we hope to showcase to you all the diverse and wide range of research the CSTT is currently engaged in. To make your conference experience easier, we have brought together all contributions by our research centre to this year’s EABS/ISBL meeting.

The contributions are grouped under four headings corresponding to the different research teams in our centre. The list includes contributions from our full and associate members. You can find the abstracts of the papers and more information on the sessions by using the excellent online program book.

We warmly welcome you all to lovely Helsinki!


TEAM 1. Society and Religion in the Ancient Near East

July 30 – 16:00–17:30
CSTT-director Martti Nissinen: Presiding in panel discussion “What I Would Like to See Happening in Biblical Studies,” in Opening Session

Aug 1 – 14:00 – 17:00
Martti Nissinen: Presiding, in themed-session “Timo Veijola’s Contribution to Biblical Studies,” in Editorial Techniques in the Hebrew Bible in light of Empirical Evidence (EABS)

Aug 2 – 14:00–17:30
Martti Nissinen: “Why Prophets Are (Not) Shamans,” in themed-session “Shamanism in the Bible and Cognate Literature” in Anthropology and the Bible (EABS)

July 31 – 9:00–11:00
Izaak J. de Hulster: “Hermeneutical Reflections on a Recently Excavated Cylinder Seal Fragment from Abel-beth-maacah,” in Iconography and Biblical Studies (EABS)

July 31 – 14:00–17:00
Izaak J. de Hulster: Presiding, in Iconography and Biblical Studies (EABS)

Aug 2 – 9:00–11:00
Izaak J. de Hulster: “Predecessors of Hilma Granqvist: Women Exploring the Land(s) of the Bible before 1920,” in themed-session “Holy Land Explorers: In Recognition of Hilma Granqvist” inHistory of Biblical Scholarship in the Late Modern Period

Aug 2 – 14:00–17:30
Jason Silverman: “Imperium as Context for Defining “Elite”: Persians and Yahwistic Socio-economic Structure,” in themed-session “Elite Cultures and Achaemenid Koine” inJudaeans in the Persian Empire (EABS)

Aug 2 – 9:00–11:00
Kirsi Valkama: “Aapeli Saarisalo and Biblical Archaeology” in themed-session “Holy Land Explorers: In Recognition of Hilma Granqvist” inHistory of Biblical Scholarship in the Late Modern Period

Aug 2 – 14:00–17:30
Kirsi Valkama and Rick Bonnie: Presiding, in Archaeology and the Biblical World

Aug 1 – 14:00–17:30
Joanna Töyräänvuori: “The Ambiguity and Liminality of the Mediterranean Sea in Ancient Semitic Mythology,” in Ugarit and the Bible: Life and Death (EABS)

Aug 2 – 14:00–17:30
Gina Konstantopoulos: Presiding, in Dispelling Demons: Interpretations of Evil and Exorcism in Ancient Near Eastern, Jewish and Biblical Contexts (EABS)

July 31 – 14:00–17:30
ShanaZaia: “‘My Brothers Were Plotting Evil’: Family Violence in the Ancient Near East,” in Families and Children in the Ancient World

July 31 – 14:00–17:30
Sebastian Fink: “Visual Poetry in Sumerian Lamentations: A Diachronic View,” inDiachronic Poetology of the Hebrew Bible and Related Ancient Near Eastern and Ancient Jewish Literature (EABS)

Aug 1 – 14:00–17:30
Sebastian Fink: “Entering and Leaving This World: Birth and Death in Mesopotamia,” inUgarit and the Bible: Life and Death (EABS)

Aug 3 – 9:00–10:30
Andres Nõmmik: “A Consideration of the City-States of the Late Bronze Age Southern Levant,” in Ancient Near East

Aug 1 – 14:00–17:30
Patrik Jansson: “Prophesying and Twisting: Exploring the Metaphorical Description of Prophesying Women in the Greek Text of Ezekiel 13:17–23,”in Metaphor in the Bible (EABS)

Aug 1 – 14:00–17:30
Lauri Laine: “What God Should Not Be, but Still Somehow Is? Cognitive Perspectives on ‘Theological Incorrectness’,” inWhat a God is Not – the Early History of Negative Theology (EABS)

Aug 2 – 14:00–15:30
Helen Dixon(Wofford College): “Sign, Performance, Possession, Home: What Are Non-royal Phoenician Mortuary Stelae Doing?” in themed-session “Texts in Space” in Ancient Near East


TEAM 2. Text and Authority

Aug 2 – 14:00–17:30
Team 2 leader Anneli Aejmelaeus: “Re-linking 1 Sam 3 and 4,” inSeptuagint of Historical Books (EABS)

Aug 1 – 9:00–11:00
Tuukka Kauhanen: Presiding, in themed-session “Septuagint Syntax” in Septuagint Studies

Aug 2 – 14:00–17:30
Tuukka Kauhanen: “Editing the Septuagint of 2 Samuel,”in Septuagint of Historical Books (EABS)

July 31 – 16:00–17:30
Katja Kujanpää: “Job or Isaiah? What Does Paul Quote in Rom 11:35?” in themed-session “Textual History”, in Septuagint Studies

Aug 2 – 16:00–17:30
Jessi Orpana: Presiding, in themed-session “History, Kingship and the Economy” in Qumran and the Dead Sea Scrolls

Aug 2 – 14:00–17:30
Paavo Huotari: “Characteristics of the Lucianic Reviser in 2 Samuel,” in Septuagint of Historical Books (EABS)

July 31 – 16:00–17:30
Miika Tucker:“Continuity and Change: A Historical Perspective on the Assessment of Septuagint Jeremiah as a Textual Witness,”in themed-session “Textual History” in Septuagint Studies


TEAM 3. Literary Criticism in the Light of Documented Evidence

Aug 1 – 9:00–11:00
Team 3 leader Juha Pakkala: Presiding, in themed-session “Evoking Coherence in Redactional Processes of Fortschreibung and in Re-writing Biblical Texts” in Developing Exegetical Methods (EABS)

Aug 1 – 9:00–11:00
Mika Pajunen: “The Functions of Extensive Psalms and Prayers in Narrative Contexts,”in themed-session “Evoking Coherence in Redactional Processes of Fortschreibung and in Re-writing Biblical Texts” inDeveloping Exegetical Methods (EABS)

Aug 2 – 9:00–11:00
Ville Mäkipelto: Presiding, in themed-session “Translation Technique and Revisions” in Septuagint of Historical Books (EABS)

Aug 2 – 9:00–11:00
Ville Mäkipelto: Presiding, in themed-session “Joshua 8 – Literary Development in Light of Text, Literary, and Redaction Critical Perspectives” in Editorial Techniques in the Hebrew Bible in light of Empirical Evidence (EABS)

Aug 2 – 9:00 – 11:30
Timo Tekoniemi: Presiding, in themed-session “Editorial Techniques in the Hebrew Bible” in Editorial Techniques in the Hebrew Bible in Light of Empirical Evidence (EABS)

Aug 2 – 14:00 – 17:30
Timo Tekoniemi: Presiding, in themed-session “Textual Criticism” in Septuagint of Historical Books (EABS)

Aug 1 – 14:00–17:00
Reinhard Müller(Westfälische Wilhelms-Universität Münster): “Timo Veijola’s Commentary on Deuteronomy,” in themed-session: “Timo Veijola’s Contribution to Biblical Studies” in Editorial Techniques in the Hebrew Bible in light of Empirical Evidence (EABS)

Aug 2 – 14:00–17:00
Reinhard Müller (Westfälische Wilhelms-Universität Münster):“Eckart Otto’s Models of ‘Urdeuteronomium’ and Deuteronomistic Deuteronomy,” in themed-session: “Eckart Otto’s Commentary on Deuteronomy” in Biblical and Ancient Near Eastern Law

July 31 – 14:00–17:30
Urmas Nõmmik: “Changes in Form and Genre: Five Research Questions,” inDiachronic Poetology of the Hebrew Bible and Related Ancient Near Eastern and Ancient Jewish Literature (EABS)

Aug 1 – 9:00–11:00
Anssi Voitila(University of Eastern Finland): “Usage-Based Translation Syntax of the Septuagint,”in themed-session “Septuagint Syntax” in Septuagint Studies

Aug 3 – 9:00–10:30
Anssi Voitila (University of Eastern Finland): Presiding, in themed-session “Interpretation” in Septuagint Studies


TEAM 4. Society and Religion in Late Second Temple Judaism

July 30 – 16:00–17:30
Team 4 leader Jutta Jokiranta: Member in panel discussion “What I Would Like to See Happening in Biblical Studies,” in Opening Session

July 31 – 14:00–17:30
Matthew Goff (Florida State University) and Jutta Jokiranta:“Survey Results on Ethics and Policies Regarding Unprovenanced Materials” in themed-session “Ethics and Policies Regarding Unprovenanced Materials” inQumran and the Dead Sea Scrolls

Aug 1 – 9:00–11:00
Jutta Jokiranta: Presiding, in themed-session “Ritual and Qumran” in Ritual in the Biblical World

Aug 2 – 14:00–17:30
Raimo Hakola:“The Ancient Synagogue at Horvat Kur, Galilee: Excavations 2010-2018,” in Archaeology and the Biblical World

July 30 – 16:00–17:30
Rick Bonnie: Member in panel discussion “What I Would Like to See Happening in Biblical Studies,” in Opening Session

July 31 – 14:00–17:30
Rick Bonnie: ”Researching Cultural Objects and Manuscripts in a Small Country: The Finnish Experience of Raising Awareness of Provenance, Legality, and Responsible Stewardship,” in themed-session “Ethics and Policies Regarding Unprovenanced Materials” in Qumran and the Dead Sea Scrolls

Aug 1 – 9:00–10:30
Elisa Uusimäki: Presiding, in themed-session “Gendered Virtue?” in Virtue In Biblical Literature (EABS)

Aug 1 – 16:00–17:30
Charlotte Hempel (University of Birmingham) and Elisa Uusimäki: Presiding, Early Career Development Workshop

Aug 2 – 9:00–11:00
Elisa Uusimäki: “Is There ‘Virtue’ in Semitic texts? An Analysis of the Testament of Qahat,” in themed-session “Is there Virtue in Semitic texts?” in Virtue In Biblical Literature (EABS)

Aug 2 – 14:00–17:30
Elisa Uusimäki: Presiding, in themed-session “Portraying Virtue” inVirtue In Biblical Literature (EABS)

Aug 3 – 9:00–11:00
Elisa Uusimäki: Presiding, in themed-session “Open Session” in Qumran and the Dead Sea Scrolls

Aug 1 – 14:00–17:30
Katri Antin:“Intellectual Illumination as a Visionary Experience,” in themed-session “Visions and aspects of Spatial Theory – Focus OT” in Vision and Envisionment in the Bible and its World (EABS)

Aug 3 – 9:00–11:00
Katri Antin:“Implicit Exegesis as a Mean of Transmitting Divine Knowledge in the Thanksgiving Psalms,”in themed-session “Open Session” in Qumran and the Dead Sea Scrolls

Aug 1 – 16:00–17:30
Hanna Tervanotko: Member in panel discussion “Teaching Gender and the Bible,” in Status of Women in the Profession

Aug 2 – 14:00–17:30
Hanna Tervanotko: “Reading 1 Samuel 28 and Odyssey 11 through the Lens of Shamanism,” in themed-session “Shamanism in the Bible and Cognate Literature” inAnthropology and the Bible (EABS)

Aug 1 – 14:00–15:30
Sami Yli-Karjanmaa: “Philo’s Reincarnational Anthropology: A Comparison with Clement,” in themed-session “Philo of Alexandria” in Judaica

Aug 3 – 9:00–11:15
Hanna Vanonen: “Apocalyptic Vision or Ritual Instructions? The Qumran War Texts as Apocalyptic Literature,” in themed-session “Apocalyptic Literature: Second Temple Judaism” in Apocalyptic Literature

What has Tbilisi to Do with Helsinki?

By Jutta Jokiranta.

Georgia (Tbilisi) and Finland (Helsinki) have a lot in common, we discovered when CSTT members spent a successful week in Tbilisi Javakhishvili University. People in both countries speak a strange language, their number is around 5 million, and both countries have gained independence a hundred years ago (Finland in 1917, Georgia for a short period in 1918).

Tbilis as seen from the hill of the Mtatsminda Pantheon (picture by Ville Mäkipelto).

CSTT is about “cross-fertilization,” making scholars from different fields and areas of expertise to communicate and learn from each other. This was a specific purpose of the Tbilisi meeting, “Texts, Traditions and Transmission: Global and Local Transitions in the Late Second Temple Period,” 21‒25 May 2018, organized by CSTT Teams 2 and 4, in cooperation with local hosts in Tbilisi, especially Anna Kharanauli, Natia Mirotadze, and their students.

The aim of the symposium was to find points in common in the study of the history of the Second Temple period—the scribal milieu—and the study of scribal revisions of scriptural texts and traditions.

Picture by Ville Mäkipelto

Did we find points in contact? To give an example, special interest was on the so-called kaige-recension, in which the translators at the turn of the era brought the original text of the Septuagint into closer conformity with the Hebrew proto-Masoretic text. Anneli Aejmelaeus explored its origins and suggested tracing it to Greek speaking synagogues in Palestine. Rick Bonnie gave an overview of early synagogue finds in Palestine and showed how their architecture could be characterized by restricted access and private visibility; these buildings were used by only part of the village population. Raimo Hakola reassessed the evidence for the assumed village scribes in Galilee behind the Q-document that Matthew and Luke used, and identified a more likely home place for them in the Judean setting.

Keynotes from outside CSTT were Catherine Hezser and Mladen Popović. Hezser challenged us to think in more precise terms about scribes who were craftsmen and sages who were learned writers of literary texts. Popović presented a model of “book publishing” in the ancient world and compared the Dead Sea Scrolls scribes to Roman literati and reading communities.

The 9th/10th century three-nave basilica in Uplistsikhe (picture by Ville Mäkipelto).

The meeting organization was exceptional as CSTT members prepared to the meeting in a brainstorming session already in the spring. This was worthwhile as communication took place “behind the scenes” outside the meeting too. The organizers, Raimo Hakola, Paavo Huotari, and Jessi Orpana are now planning a publication on the basis of the meeting.   

Georgian scholars have long-standing contacts with Helsinki Septuagint scholars. We also learned from rich Georgian manuscript collections and their research. Inscriptions have been found in Iberia—as the former kingdom in Eastern Georgia was called—in five different languages, Persian, Greek, Aramaic, Hebrew, and Latin.

CSTT director Martti Nissinen exploring the caves of the ancient rock town Uplistsikhe (picture by Ville Mäkipelto).

Two excursion days at several archaeological sites and churches were a true climax for the week. In the end, a visit to the National Museum of Georgia as well as our exquisite evening meal experiences proved that Finland and Georgia are not quite the same: in Georgia, archaeological finds start from early hominids onwards—and fruit and wine do grow better in Georgia.

Exploring a local archaeological site (picture by Ville Mäkipelto).
Enjoying the amazing Georgian food culture (picture by Ville Mäkipelto).

Sophia University: the First Catholic University in Japan

by Sanae Ito

With the research fellowship from the Japan Society for the Promotion of Science, I chose Sophia University (http://www.sophia.ac.jp/eng/e_top), the first catholic university in Japan, as my host institute. This blogpost aims to introduce you to the university and my host researcher, the distinguished Prof. Akio Tsukimoto. Continue reading Sophia University: the First Catholic University in Japan

Studying Ancient Judeans by San Francisco Bay

By Tero Alstola

What connects ancient Judean exiles with the San Francisco Bay Area? The answer is the University of California Berkeley and Dr Laurie E. Pearce, one of the leading scholars in the study of the Babylonian exile of Judeans. In her recent book (Documents of Judean Exiles and West Semites in Babylonia in the Collection of David Sofer, Bethesda: CDL, 2014) co-authored with Cornelia Wunsch, Pearce published hundred documents from mid-first millennium BCE Babylonia pertaining to Judean exiles. These clay tablets are economic documents such as contracts and promissory notes that provide us with information on the everyday lives of the Judean community living in Al-Yahudu, “Town of Judah”, and its surroundings.  Continue reading Studying Ancient Judeans by San Francisco Bay

Administrators? Scribes? Soldiers? … Who would make a Bible translation in Ptolemaic Egypt?

By Miika Tucker

The task of locating the social context of the Septuagint translators is like capturing the elusive giant squid from the depths of the ocean, it’s hard to know where to look when you only have a handful of sightings. The most popular account (the letter of Aristeas) might point us in the proper direction (Egypt) but we must be wary of its more elaborate details because most experts consider it to be more of a legend than a factual report.  Continue reading Administrators? Scribes? Soldiers? … Who would make a Bible translation in Ptolemaic Egypt?

“Three Days of Pure Joy”: Nordic Workshop on Jewish and Christian Purity Rituals

by Rick Bonnie

Over the last decades purity rituals among Jews and Christians in antiquity have received considerable scholarly interest — not the least in the Nordic countries. To celebrate this common Nordic interest a workshop was held at Uppsala University from October 21 to 23, 2015, entitled “Jewish and Christian Rituals of Purification in Antiquity”. Continue reading “Three Days of Pure Joy”: Nordic Workshop on Jewish and Christian Purity Rituals

Studying Religious Texts From Ancient China to Late Medieval Europe

by Francis Borchardt

A Report on KNAW Academie Colloquium Making Sense of Religious Texts: Patterns of Agency, Synergy, and Identity

On 27 October 2015 a small yet diverse pool of scholars and students converged for a three day meeting in an impressive 17th century mansion in the center of Amsterdam, Netherlands (click here to watch a video about its history). The conference, organized by Mladen Popovic, Sabrina Corbellini, and Stefania Travagnin (all of the University of Groningen), brought together scholars of Early Judaism, Medieval book historians, and experts on religion in the Chinese sphere to discuss religious texts from a cross-cultural and interdisciplinary perspective. Continue reading Studying Religious Texts From Ancient China to Late Medieval Europe

CSTT contributions at SBL and ASOR Annual Meetings 2015, Atlanta

It is once again time for scholars of religion to start planning their personal schedules for ”the largest gathering of scholars interested in the study of religion in the world”. This year, the combined annual meeting of the Society of Biblical Literature and American Academy of Religions takes place November 21–24 in Atlanta (Georgia, USA). Continue reading CSTT contributions at SBL and ASOR Annual Meetings 2015, Atlanta