British Libraryn oppimisympäristö valottaa pyhiä tekstejä

Mitä pyhä on? Miten ihmiset etsivät tarkoitusta pyhistä teksteistä? Mistä uskonnolliset tarinat tulevat? Miten nämä tarinat ovat merkityksellisiä nykyihmisille? 

British Libraryn oppimisympäristö valottaa näitä ja monia muita kysymyksiä pyhien tekstien ympäriltä. Oppimisympäristön interaktiivisissa toiminnoissa tarkastellaan kaikkien suurten uskontojen pyhiä tekstejä ja niiden kertomuksia. Vaikka painopiste on erityisesti suurissa monoteistisissa uskonnoissa, mukana on myös esimerkiksi hindulaisia ja buddhalaisia tekstejä.

Erityisen mielenkiintoinen on ”Understanding Sacred Texts” -osio, jossa eri haastateltavilta voi kysyä kysymyksiä teksteistä. Mukana on opettajia, nuoria ihmisiä, teologeja, uskonnollisia johtajia ja ateistifilosofeja. Osio valottaa erityisesti sitä, miten eri tavoin erilaisista taustoista tulevat ihmiset lähestyvät erilaisia tekstejä. Teksti on sama, tulkinta eri.

British Libraryn oppimisympäristö tulee niin lähelle huippuyksikömme tutkimusintressejä, että siihen tutustumista voi lämmöllä suositella. Sivustoa voikin helposti suositella esimerkiksi apuvälineeksi uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen tai vaikkapa keskustelunavaajaksi uskontodialogiin.

Linkki oppimisympäristöön:
http://www.bl.uk/learning/citizenship/sacred/sacredintro.html

Teksti: Ville Mäkipelto