Keskustelu Tiedekulmassa: Polarisaatio? Dialogi?

Työryhmämme jäsen Teemu Pauha oli keskustelemassa polarisaatiosta ja dialogista helmikuussa 2022 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Pauha on tutkinut eri uskontoryhmien välisiä suhteita ja tuo keskusteluun mukaan näkökulmia esimerkiksi suomalaisten asenteista muslimeja ja islamia kohtaan sekä uskonnollisten ja ei-uskonnollisten ihmisten välisistä suhteista. Keskustelussa Pauha avaa näkökulmia polarisaatioon ja dialogiin myös sosiaalisen identiteetin teorian avulla: identiteetit vaihtelevat tilanteesta toiseen, ja yhteisellä kattoidentiteetillä voidaan lieventää ryhmärajoja.

Polarisaatio? Dialogi? -keskustelun tallenne on katsottavissa YouTube-palvelussa.

Koraani syntyi aikana, jolloin muslimi-identiteetti oli vasta kehittymässä

Koraani syntyi 600-luvun alkupuolella, profeetta Muhammadin ja hänen varhaisten seuraajiensa elinaikana. Kategoriaa ”muslimi” ei kuitenkaan ollut vielä silloin olemassa. Miten tämä näkyy Koraanissa?

Lue lisää muun muassa tästä aiheesta työryhmämme jäsenen Ilkka Lindstedtin artikkelista Koraani sai alkunsa myöhäisantiikin maailmassa, joka on julkaistu helmikuussa 2022 teologia.fi-palvelussa.

Lindstedtin artikkeli on osa Koraani-aiheista teemanumeroa. Teemanumeron päätoimittajana toimii työryhmämme jäsen Teemu Pauha. Pauhan pääkirjoitus Onko Koraani väkivallan vai rauhan kirja? ja teemanumeron muut artikkelit löydät tästä.

Suomalainen muslimi: etnisen ja uskonnollisen identiteetin suhde

”Niin kauan kuin Suomi on ollut itsenäinen valtio, on täällä asunut muslimeita. Tätä taustaa vasten on jossain määrin yllättävää, kuinka yleisesti islam nähdään ei-suomalaisena uskontona ja jopa uhkana suomalaiselle kansalliselle kulttuurille. Jos henkilö kasvaa Suomessa mutta saa toistuvasti kokea, ettei oman uskonnon nähdä kuuluvan Suomeen, voiko hän silti kokea olevansa suomalainen, ja mitä suomalaisuus hänelle silloin merkitsee?”

Lue lisää aiheesta Teemu Pauhan kirjoittamasta artikkelista Islam-vastaisuus rajoittaa muslimien suomalaisuutta, joka julkaistiin Ilmiö-mediassa helmikuussa 2022.