Social Identity Approach – and where it can take us in the study of religious groups

A book review by Marie Snedker

Humans are social beings. We live together. We die together. Our way of engaging with each other is determined by the norms, values, and rituals of the society. Therefore, the individual identity is also determined by the collective which inscribes the individual person with a plethora of social identities. In the past 40 years, there has been a growing interest on the research of social identity. Some of the forerunners in this field are Henri Tajfel and John Turner, who in the late 1970’s and 80’s introduced the Social Identity Theory. Later it became to be known in a more elaborated form as Social Identity Approach.

Jatka lukemista ”Social Identity Approach – and where it can take us in the study of religious groups”

Mitä annettavaa historian tutkimuksella on identiteetin tutkimukselle?

Videolla Uuden testamentin eksegetiikan yliopistonlehtori Raimo Hakola ja tutkijatohtori Nina Nikki kertovat, miten kristinuskon historiallinen tutkimus voi olla dialogissa sosiaalisen identiteetin teorian ja laajemmin identiteetin tutkimuksen kanssa. Keskustelun johdattelijana toimii islamilaisen teologian yliopistonlehtori Ilkka Lindstedt.

Jatka lukemista ”Mitä annettavaa historian tutkimuksella on identiteetin tutkimukselle?”

Kolmen uskonnon Abraham

Juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin viitataan usein yhteisellä termillä abrahamilaiset uskonnot. Abrahamia pidetään kantaisänä ja esikuvana kaikissa kolmessa uskonnossa. Uskontodialogissa Abrahamiin vedotaan usein yhdistävänä tekijänä: juutalaiset, kristityt ja muslimit mielletään yhdessä Abrahamin lapsiksi. Historiallisesti kysymys Abrahamin jälkeläisyydestä on kuitenkin herättänyt myös kilpailua ja riitaa uskontojen välillä. Eri uskontojen edustajat eivät ole aina hyväksyneet toistensa väitteitä Abrahamista.

Jatka lukemista ”Kolmen uskonnon Abraham”