Identiteetti psykologisena käsitteenä: osa 3

Kirjoittanut: Teemu Pauha

Yksilön sisäinen ja muuttuva identiteetti: Sosiaalisen identiteetin teoria

Sosiaalisen identiteetin teorian painotukset ovat selvästi erilaisia kuin eriksonilaisessa perinteessä. Siinä missä eriksonilaisessa perinteessä on tapana ajatella, että yksilöllä on yksi yhtenäinen identiteetti, sosiaalisen identiteetin tutkijat ovat taipuvaisia erittelemään identiteetin osatekijöitä. Perustavanlaatuisin näistä on jako henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen identiteettiin. Näistä edellinen, henkilökohtainen identiteetti, merkitsee niitä tekijöitä, jotka henkilön mielestä tekevät hänestä yksilön. Sosiaalinen identiteetti puolestaan tarkoittaa niitä ominaisuuksia, jotka henkilön kokemusmaailmassa yhdistävät häntä muihin – ”yksilön minäkäsityksen niitä osia, joiden perustana on kokemus kuulumisesta sosiaalisiin kategorioihin” (”those aspects of an individual’s self-image that derive from the social categories to which he [sic] perceives himself as belonging”). Jokainen ihminen on jäsenenä monissa ryhmissä ja sosiaalisissa kategorioissa, ja siksi onkin mahdollista erotella koko liuta erilaisia sosiaalisia identiteettejä: sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen identiteetti, sukupolvi-identiteetti, kansallinen identiteetti, uskonnollinen identiteetti, etninen identiteetti, ammatti-identiteetti, luokkaidentiteetti, harrastusidentiteetti, alakulttuuri-identiteetti ja niin edelleen.

Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan identiteetin eri puolet ovat aktiivisia eri tilanteissa. Parisuhteeseen tai ystävyyssuhteeseen ei yleensä osallistuta jonkin ryhmän edustajana vaan yksilönä, ja siksi henkilökohtainen identiteetti onkin niissä ensisijainen. Sota ja joukkueurheilu puolestaan ovat klassisia esimerkkejä tilanteista, jossa yksilöiden sijasta kohtaavat ryhmät. Jalkapallo- tai taistelukentällä henkilökohtainen identiteetti liukuu taka-alalle ja yksilöistä tulee maan tai kansakunnan edustajia.

Useat sekä tilanne- että henkilökohtaiset tekijät vaikuttavat siihen, mikä identiteetin monista puolista on milloinkin pinnalla. Feministiaktivisti voi olla hyvin virittynyt huomaamaan arjen sukupuolittuneet vivahteet, mikä on omiaan aktivoimaan sukupuoli-identiteettiä. Kuka tahansa voi kuitenkin tulla äkkiarvaamatta hyvinkin tietoiseksi omasta sukupuoli-identiteetistään, jos uimahallissa erehtyy epähuomiossa väärään pukuhuoneeseen.

Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan identiteetin eri puolet ovat siis pitkäkestoiseen muistiin tallentuneita psyyken rakenteita, jotka muiden muistojen tavoin voivat aktivoitua ja palata mieleen eri tilanteissa. Nelikentässäni sosiaalisen identiteetin teorian käsitys identiteetistä kuuluu siis luokkaan ”yksilön sisäinen ja muuttuva”.

Lue myös neljä muuta identiteettiä psykologisena käsitteenä käsittelevää artikkelia:

Osa 1: Identiteetillä tarkoitetaan eri asioita
Osa 2: Yksilön sisäinen ja pysyvä identiteetti: Erik H. Erikson
Osa 4: Ihmisten välinen ja muuttuva identiteetti (sosiaalis-konstruktionistinen sosiaalipsykologia)
Osa 5: Erilaisia tapoja ymmärtää identiteetti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *