Identiteetti psykologisena käsitteenä: osa 2

Kirjoittanut: Teemu Pauha

Yksilön sisäinen ja pysyvä identiteetti: Erik H. Erikson

Ehkä yleisesti tunnetuin identiteettiteoria on peräisin Erik H. Eriksonilta. Juuri Erikson on antanut meille ajatuksen ”identiteettikriisistä” nuoruusiälle ominaisena kehitystehtävänä.

Erikson jakaa ihmisen elämänkaaren ikäkausiin, joista kuhunkin liittyy tiettyjä sosiaalisia ja biologisia muutoksia, joihin kasvavan yksilön on tavalla tai toisella sopeuduttava. Aikuistuvan nuoren esimerkiksi oletetaan itsenäistyvän lapsuudenperheestään ja ottavan vastuun omista elämänvalinnoistaan. Nuoren odotetaan tekevän valintoja muun muassa elämänkumppaniensa ja ammattinsa suhteen. “Identiteetti” on Eriksonille nimenomaan sitoutumista tiettyihin arvoihin ja valintoihin – “subjektiivinen kokemus ja ulospäin näkyvä vaikutelma samana pysymisestä ja jatkuvuudesta sekä usko jonkin jaetun maailmankuvan samana pysymiseen ja jatkuvuuteen“ (”a subjective sense as well as an observable quality of personal sameness and continuity, paired with some belief in the sameness and continuity of some shared world image”).  Eriksonille identiteetti on siis jopa määritelmällisesti jotain suhteellisen vakaata ja pysyvää.

Eriksonilaiselta kannalta katsottuna yksilöllä on siis yksi identiteetti, joka koostuu maailmankatsomuksesta ja elämäntavasta, jotka yksilö on omaksunut. Jos kaikki menee kuten pitääkin, identiteetti muodostuu nuoruusiässä ja toimii sen jälkeen suhteellisen pysyvänä karttana, jonka varassa yksilö navigoi elämänsä merellä. Vaikka tilanteet yksilön elämässä vaihtelevat, hän säilyy silti sekä omissa että muiden silmissä samana ihmisenä, koska hänen käyttäytymistään ohjaavat tietyt vakiintuneet periaatteet. Yllä olevassa nelikentässä Eriksonin teoria kuuluu siis lähinnä luokkaan “pysyvä ja yksilön sisäinen”.

 

Lue myös neljä muuta identiteettiä psykologisena käsitteenä käsittelevää artikkelia:

Osa 1: Identiteetillä tarkoitetaan eri asioita
Osa 3: Yksilön sisäinen ja muuttuva identiteetti (sosiaalisen identiteetin teoria)
Osa 4: Ihmisten välinen ja muuttuva identiteetti (sosiaalis-konstruktionistinen sosiaalipsykologia)
Osa 5: Erilaisia tapoja ymmärtää identiteetti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *