Social Identity Approach – and where it can take us in the study of religious groups

A book review by Marie Snedker

Humans are social beings. We live together. We die together. Our way of engaging with each other is determined by the norms, values, and rituals of the society. Therefore, the individual identity is also determined by the collective which inscribes the individual person with a plethora of social identities. In the past 40 years, there has been a growing interest on the research of social identity. Some of the forerunners in this field are Henri Tajfel and John Turner, who in the late 1970’s and 80’s introduced the Social Identity Theory. Later it became to be known in a more elaborated form as Social Identity Approach.

Jatka lukemista ”Social Identity Approach – and where it can take us in the study of religious groups”

Keskustelu Tiedekulmassa: Polarisaatio? Dialogi?

Työryhmämme jäsen Teemu Pauha oli keskustelemassa polarisaatiosta ja dialogista helmikuussa 2022 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Pauha on tutkinut eri uskontoryhmien välisiä suhteita ja tuo keskusteluun mukaan näkökulmia esimerkiksi suomalaisten asenteista muslimeja ja islamia kohtaan sekä uskonnollisten ja ei-uskonnollisten ihmisten välisistä suhteista. Keskustelussa Pauha avaa näkökulmia polarisaatioon ja dialogiin myös sosiaalisen identiteetin teorian avulla: identiteetit vaihtelevat tilanteesta toiseen, ja yhteisellä kattoidentiteetillä voidaan lieventää ryhmärajoja.

Polarisaatio? Dialogi? -keskustelun tallenne on katsottavissa YouTube-palvelussa.

Koraani syntyi aikana, jolloin muslimi-identiteetti oli vasta kehittymässä

Koraani syntyi 600-luvun alkupuolella, profeetta Muhammadin ja hänen varhaisten seuraajiensa elinaikana. Kategoriaa ”muslimi” ei kuitenkaan ollut vielä silloin olemassa. Miten tämä näkyy Koraanissa?

Lue lisää muun muassa tästä aiheesta työryhmämme jäsenen Ilkka Lindstedtin artikkelista Koraani sai alkunsa myöhäisantiikin maailmassa, joka on julkaistu helmikuussa 2022 teologia.fi-palvelussa.

Lindstedtin artikkeli on osa Koraani-aiheista teemanumeroa. Teemanumeron päätoimittajana toimii työryhmämme jäsen Teemu Pauha. Pauhan pääkirjoitus Onko Koraani väkivallan vai rauhan kirja? ja teemanumeron muut artikkelit löydät tästä.

Suomalainen muslimi: etnisen ja uskonnollisen identiteetin suhde

”Niin kauan kuin Suomi on ollut itsenäinen valtio, on täällä asunut muslimeita. Tätä taustaa vasten on jossain määrin yllättävää, kuinka yleisesti islam nähdään ei-suomalaisena uskontona ja jopa uhkana suomalaiselle kansalliselle kulttuurille. Jos henkilö kasvaa Suomessa mutta saa toistuvasti kokea, ettei oman uskonnon nähdä kuuluvan Suomeen, voiko hän silti kokea olevansa suomalainen, ja mitä suomalaisuus hänelle silloin merkitsee?”

Lue lisää aiheesta Teemu Pauhan kirjoittamasta artikkelista Islam-vastaisuus rajoittaa muslimien suomalaisuutta, joka julkaistiin Ilmiö-mediassa helmikuussa 2022.

Varpunen vai pingviini? Prototyyppi kuvaa ryhmän jäsenten tyypillisiä piirteitä

Kirjoittanut: Katri Antin & Nina Nikki

Kun suomalaisilta kysytään, millaisia linnut ovat, he kuvailevat todennäköisemmin varpusen kaltaisen linnun kuin pingviinin. Varpunen on siis heille lähempänä linnun prototyyppiä vaikka pingviinikin on lintu. Prototyyppi on sumearajainen joukko ominaisuuksia, joka kuvaa tyypillistä ryhmän jäsentä tietyissä olosuhteissa. Prototyypin käsitteen taustalla ovat tutkimukset ihmismielen tavasta luokitella asioita. Tällaiset kategoriat eivät ole selkeärajaisia. Raamatuntutkimuksessa prototyypin käsitettä on tarvittu kuvaamaan käsityksiä ryhmän jäsenyydestä. 

Jatka lukemista ”Varpunen vai pingviini? Prototyyppi kuvaa ryhmän jäsenten tyypillisiä piirteitä”