Identiteetti psykologisena käsitteenä: osa 1

Kirjoittanut: Teemu Pauha

Identiteetillä tarkoitetaan eri asioita

”Identiteettikriisi”, ”identiteettipolitiikka” ja ”identiteettivarkaus” ovat termejä, joita voi tulla vastaan niin akateemisten lehtien sivuilla kuin ihan arkipuheessakin. Mutta mikä on “identiteetti”, johon ne kaikki viittaavat? Jos sinusta tuntuu, että identiteettikriisin ”identiteetti” on eri asia kuin identiteettivarkauden ”identiteetti”, olet ihan oikeassa. Ylipäätään sanaa identiteetti käytetään niin monissa eri merkityksissä, että jos vaikkapa kaksi tutkijaa puhuu identiteetistä, on jopa todennäköistä, että he tarkoittavat sanalla aivan eri asioita.

Olen itse hahmotellut eri identiteettikäsitysten yhtäläisyyksiä ja eroja kahden ulottuvuuden avulla: eri teorioilla on erilainen käsitys yhtäältä identiteetin pysyvyydestä ja toisaalta siitä, missä määrin identiteetti on yksilön sisäinen ominaisuus. Kun nämä kaksi ulottuvuutta laitetaan yhteen, saadaan seuraavanlainen nelikenttä, johon eri identiteettikäsitykset voidaan sijoittaa:

Esittelen seuraavaksi kolme psykologiassa laajasti tunnettua identiteettikäsitystä, jotka sijoittuvat nelikentän eri lohkoihin.

Osa 2: Yksilön sisäinen ja pysyvä identiteetti (Erik H. Erikson)
Osa 3: Yksilön sisäinen ja muuttuva identiteetti (sosiaalisen identiteetin teoria)
Osa 4: Ihmisten välinen ja muuttuva identiteetti (sosiaalis-konstruktionistinen sosiaalipsykologia)
Osa 5: Erilaisia tapoja ymmärtää identiteetti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *