Identiteetti psykologisena käsitteenä: osa 4

Kirjoittanut: Teemu Pauha

Ihmisten välinen ja muuttuva identiteetti: Sosiaalis-konstruktionistinen sosiaalipsykologia

Sosiaalisen identiteetin teoria edustaa sosiaalipsykologian niin sanottua kognitivistista valtavirtaa, jonka mukaan psykologian tutkimuskohde on yksilön korvien välissä. Identiteetin ja muiden psykologian käsitteiden oletetaan siis kuvaavan mielensisäisiä rakenteita ja prosesseja.

Sosiaalis-konstruktionistinen sosiaalipsykologia tarjoaa kognitivismille vaihtoehtoisen tavan käsitteellistää psykologian tutkimuskohteita. Sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta identiteetti ja muut psykologian tutkimuskohteet eivät ole ihmisten päiden sisällä vaan heidän välissään.

Tutkin itse väitöskirjassani suomalaisten musliminuorten kansallisia ja uskonnollisia identiteettejä. Suomalaisuus ei aineistossani näyttäytynyt minään selvärajaisena ja yksiselitteisesti määriteltynä ominaisuutena. Päinvastoin, suomalaisuuteen liitettiin sitä koskevissa keskusteluissa hyvin vaihtelevia ominaisuuksia, mikä myös vaikutti siihen, missä määrin tutkimani nuoret pystyivät soveltamaan nimitystä “suomalainen” itseensä. Silloin, kun oli puhe kristinuskosta Suomen valtauskontona, nuoret puhuivat usein ”niistä suomalaisista” ja määrittelivät näin itsensä suomalaisuuden ulkopuolelle. Silloin taas, kun oli puhe luotettavuudesta, rehellisyydestä ja muista suomalaisina pidetyistä ominaisuuksista, samat nuoret alkoivatkin puhua ”meistä suomalaisista”.

Identiteetti ei ole yksilön vaan ihmissuhteen ominaisuus. Kukaan ei ole luonnostaan suomalainen tai muslimi, vaan suomalaisuus ja muslimius määritellään jokaisessa vuorovaikutustilanteessa aina uudelleen. Täten sosiaalis-konstruktionistisen sosiaalipsykologian käsitys identiteetistä kuuluu nelikentässäni luokkaan ”ihmisten välinen ja muuttuva”.

 

Lue myös neljä muuta identiteettiä psykologisena käsitteenä käsittelevää artikkelia:

Osa 1: Identiteetillä tarkoitetaan eri asioita
Osa 2: Yksilön sisäinen ja pysyvä identiteetti: Erik H. Erikson
Osa 3: Yksilön sisäinen ja muuttuva identiteetti (sosiaalisen identiteetin teoria)
Osa 5: Erilaisia tapoja ymmärtää identiteetti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *