Teologian asiasanasto

Teologinen asiasanasto

Ohjeita

Kirjojen luettelointitietoihin on yleensä merkitty yksi tai useampi sisältöä kuvaileva asiasana. Näitä käyttäen voidaan löytää etsittävää asiaa tai aihepiiriä koskevat kirjat.

Kirjaston hankinnat on luetteloitu HELKAan vuodesta 1992 lähtien. Sitä aikaisemmin hankitut kirjat on luetteloitu takautuvasti, mutta koska sisältöä kuvaavia asiasanoja on vain osassa aineistoa, kirjastossa säilytetty asiasanakortisto on edelleen hyödyllinen apuneuvo.

Teologisen tiedonhankinnan kannalta keskeiset HELKAn asiasanat löytyvät kahdesta luettelosta:

1) Koko kirjastolaitoksen piirissä käytössä olevasta Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta (YSA), joka löytyy erillisenä sanastona (VESA) tai yleisen suomalaisen ontologia -palvelun kautta (YSO).

2) Ruudullasi näkyvästä teologisesta asiasanastosta (ttka)

Tämän asiasanaston lyhenteet:

käytä seuraavaa termiä; vasemman sarakkeen termi ei ole käytössä. Sen sijaan käytetään oikeanpuoleisen sarakkeen termiä.
LT laajempi termi
RT rinnakkaistermi
ST suppeampi termi
ks. YSA katso Yleinen suomalainen asiasanasto
KT korvaa termin, jota aikaisemmin on käytetty asiasanana

Asiasanat:

A                 M

B                 N

C                 O

D                 P

E                 Q

F                  R

G                  S

H                  T

I                    U

J                   V

K                  Y

L                  Z-Ö