Tieteen termipankki tukee rinnakkaiskielisyyttä

Jaamme huolen, jota Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijat Elina Henttonen ja Sinikka Vanhala ilmaisivat Helsingin Sanomissa 18.3. yksinomaan englanninkielisiin maisteriohjelmiin ja maksullisiin kielitestauksiin siirtymisen koulutuspoliittisista seurauksista. Kysymys opetuksen kielestä on ajankohtainen muissakin yliopistoissa kuin Aallossa, mikä kävi ilmi Yliopistojen kielistrategioita käsitelleessä seminaarissa, joka järjestettiin Helsingin yliopistossa 7.3.

Pelkästään englanninkieliseen opetukseen siirtyminen on kapeakatseista yksikielisyyttä eikä aitoa kansainvälisyyttä. Pienen kansakunnan valtti on tasa-arvoisessa koulutuksessa, ja sen tae taas äidinkielen merkityksen ymmärtäminen sekä rinnakkaiskielisyys, joka vahvistaa niin äidinkielen kuin englanninkin taitoja — unohtamatta muitakaan kansainvälisen kanssakäymisen kieliä.

Kuinka tieteen uusimmista saavutuksista voidaan kertoa koulutuksen kaikille portaille alakoulusta alkaen, jos suomea ei käytetä tieteen kielenä? Kuinka voidaan tuottaa osaajia suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin, jos opiskelijat eivät opi suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa? Miten käy demokratian, jos yhteiskunnallisen päätöksenteon taustaksi ei välitetä tutkimustietoa maan omilla kielillä? Mahdollisuus äidinkieliseen koulutukseen voitaisiin nähdä myös menestystekijänä.

Yksinomaan englanninkieliset maisteriohjelmat eivät tarjoa muualta tulleille valmiuksia integroitua suomalaisille työmarkkinoille. Monet kansainväliset opiskelijat haluaisivat jäädä Suomeen, mutta työllistymistä vaikeuttaa kansalliskielten riittämätön opetus. Toimivien rinnakkaiskielisten käytäntöjen kehittäminen on koulutuksen kielivalintojen haaste, johon nyt kannattaisi aktiivisesti tarttua.

Haluamme korjata yhden väärinkäsityksen. Henttonen ja Vanhala väittivät, että termipankkeja tarjottaisiin verkossa turhaan ratkaisuksi omakielisen opetuksen puutteeseen. Tieteen termipankin wikialustalla keskustellaan eri tieteenalojen käsitteistä, nimityksistä ja muista termikysymyksistä. Se sopii myös opetuksen avuksi, opinnäytteiden tekemiseen ja tutkijankoulutukseen. Termistö elää ja kehittyy kielenkäytössä. Tieteen termipankki on tarkoitettu tukemaan suomen kielen käyttöä tieteen kielenä ja tieteen rinnakkaiskielisyyttä.

Tiina Onikki-Rantajääskö ja Lea Laitinen