Tieteentekijöiden liitto 26.1.07: Tutkijat jäävät liian usein työttömyysturvan ulkopuolelle

Työministeriö julkisti tällä viikolla uusimmat työllisyystilastot. Maan hallitus on hehkuttanut sitä, kuinka se on päässyt lähes työllistämistavoitteeseensa. Tieteentekijöiden liitto muistuttaa, että työllisyystilastot ovat kaunistuneet osaksi sen vuoksi, että työttömyystilanteissa työttömäksi on yhä vaikeampaa päästä. Näin on käynyt ainakin kaikkein korkeimmin koulutettujen ryhmien kohdalla. Tutkijoista on yhä enemmän tullut työttömyysturvan väliinputoajia.

Työvoimaviranomaisten nykyisten soveltamiskäytäntöjen mukaan tutkijat näyttävät putoavan työttömyysturvan ulkopuolelle. Ongelma koskee niin apurahalla kuin palvelussuhteessakin tutkimustyötään tekeviä henkilöitä.

Monelta tutkijalta on evätty työttömyysetuus, koska heidän on katsottu työllistyvän omassa työssään. Laissa ei määritellä, mitä omassa työssään työllistyminen tutkijoiden osalta tarkoittaa. Tulkinta on vienyt siihen, että tutkijat jäävät systemaattisesti työttömyysturvan ulkopuolelle, vaikka he olisivat valmiita ottamaan vastaan kokoaikatyötä ja heillä olisi työttömyysturvalain edellyttämää työhistoriaa.

  • Työvoimaviranomaisten nykyisten tulkintojen mukaan tutkijan kannattaa mennä vaikka hampurilaisbaariin töihin osoittaakseen keskeyttäneensä tutkijan työn ja varmistaakseen työttömyyspäivärahan saannin. Jo pelkkä aie hakea apurahaa lisää merkittävästi riskiä sille, että työvoimaviranomaiset pitävät tutkijaa omassa työssään työllistyvänä, Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Ragna Rönnholm huomauttaa.

Liitto pitää erityisen huolestuttavana sitä, että työvoimaviranomaisen viimeisimpien tulkintojen mukaan yliopiston määräaikaisen työ- tai virkasuhteen päätyttyäkään tutkija ei voi olla varma työttömyysetuuden saamisesta.

Tutkijoiden yhdenvertaisuus ei näytä toteutuvan myöskään sen osalta, että työvoimapiirit käsittelevät tieteenharjoittajia eri tavoin. Eri työvoimapiirien lausunnot samanlaisista tapauksista poikkeavat toisistaan. Tieteentekijät joutuvat asuinpaikastaan riippuen eriarvoiseen asemaan työttömyysturvaetuuksien suhteen.

http://www.tieteentekijoidenliitto.fi

One Reply to “Tieteentekijöiden liitto 26.1.07: Tutkijat jäävät liian usein työttömyysturvan ulkopuolelle”

  1. Vastauksia odotellessa puutun minäkin tähän keskusteluun. Liitto on sanojensa mukaan keskeinen vaikuttaja. Sen työn jäljet todella näkyvät tänään yliopistossa, jossa muut liitot ovat ajaneet
    jäsentensä etuja paljon tehokkaammin. Montako prosenttia Tieteentekijöiden liiton jäsenistä on määräaikaissa tehtävissä? Ja millaisen summan yksi
    jäsen on maksanut liitolle kuuluttuaan siihen 5, 10,
    20 ja 30 vuotta, entä mitä hän on saanut vastikkeeksi?

Comments are closed.