Yhdenvertaisuus-blogi: Tasa-arvoa saunassa?

In English below

Suomi on kuuluisa saunakulttuuristaan. Haluamme esitellä sitä ulkomaisille vierailijoille, ja monet heistä haluavat ihan oma-aloitteisestikin tämän saunaelämyksen kokea.

Hiljattain BBC teki jutun siitä, kuinka Suomen Lontoon-suurlähetystö levittää saunan tasa-arvoistavaa ilosanomaa myös Britanniaan. Nimittäin saunominen kuulemma mahdollistaa rennot keskustelut, hierarkioiden unohtamisen ja tiiviiden verkostojen muodostamisen. Samassa jutussa korostetaan siveyden tiellä pysymistä, sillä miehet ja naiset saunovat erikseen, ja saunassa keho verhotaan pyyhkeeseen tai uimapukuun. No, tämä nyt ei kuulosta minusta kovin tasa-arvoiselta meiningiltä.

Olin opiskelijajäsenenä aikanaan ainoa naisoletettu tiedekunnan arviointiryhmässä. Ulkomaalaisten arvioitsijoiden vierailun viimeisenä iltana kokoonnuimme saunomaan ja samalla tekemään yhteenvetoa arvioinnista. Mitä minun oletettiin tekevän? Pysyvän keskustelujen ulkopuolella keittiön puolella yksin? Myöhemmin samantapainen tilanne toistui useaan kertaan erilaisissa workshopeissa, joissa olin ainoa tai lähes ainoa nainen – tosin näissä tilaisuuksissa pääsin useimmiten saunaan, mutta yksin. Kun naisia tuli ja jäi alalle enenevässä määrin, en enää ollut naisten saunassa yksin, mutta en verkostoitunut ammatillisesti vertaisteni saati ylempieni kanssa. Useimmiten vallasta ja siihen liittyvästä tiedosta on edelleen paljon suurempi osa miesten kuin naisten saunassa, siksi valtaan ja siihen liittyvään tietoonkin kiinni pääseminen on saunoville tulokasmiehille helpompaa kuin naisille.

Minun ratkaisuni varsinkin urani alkupuolella oli mennä miesten kanssa saunaan, koska se tapa sopi minulle. Saunominen ei aina sujunut ilman lieveilmiöitä, enkä missään tapauksessa pidä kohtuullisena sitä, että saunominen miesten kanssa olisi urakehityksen edellytys. Kaikille uimapuku päälle tai pyyhe ympärille, siinä olisi ratkaisu osaan ongelmista.

Pyhää suomalaista saunakokemusta ei kuitenkaan haluta pilata, saunassa kuuluu olla alasti, muuten se ei ole oikea saunakokemus! Keskusteluja on käyty siitä, että saunaan ei saa tulla uimapuvussa, jos muut haluavat olla alasti, koska se ei ole reilua. Se, että ei halua nähdä muita alasti, ei ollut mikään argumentti. Ehkä oli vielä ymmärrettävää, ettei halua tulla nähdyksi alasti. Minulla ei ole varaa puritaaniseen perinteiden vaalimiseen, koska sillä logiikalla en sukupuoleni takia kuuluisi koko yliopistolle. Minusta sauna on sauna myös uimapuvussa tai pyyhkeessä. Nykyään minulla on uimapuku, jota käytän vain saunassa, joten siitä ei haihdu uimahallin vedenpuhdistuskemikaalien jäämiä löylyhuoneen ilmaan – olen sentään jonkin sortin aerosolifyysikko.

Varsinkin yhä monikulttuurisemmassa työympäristössä on muistettava se, että sukupuoliakseli ei ole ollenkaan ainoa ongelma saunan ja yhdenvertaisuuden yhteensovittamisessa. Kaikki eivät halua saunaan edes uimapuvussa saman sukupuolen edustajien kesken. Jotkut eivät halua saunaan ollenkaan, eivät yksin tai kenenkään toisen kanssa. Saunassa voi alkaa esimerkiksi pyörryttämään.

Pitäisikö meidän sitten luopua työkuvioissa kulttuurimme kruununjalokivestä? Ei, mutta miettikää aina huolella missä sosiaalinen kanssakäyminen pääosin tapahtuu. Usein on järjestettävissä niin, että tapahtumapaikalla voivat vaivatta kohdata eri sukupuolet, saunojat ja saunomattomat. Kaljat ja muut virvokkeet takkahuoneeseen, ja vallanpitäjät viettämään aikaa pääasiassa sinne. Tutkimusalamme keskeisellä kenttämittausasemalla on rakennettu kahden saunarakennuksen väliin kota, jossa saunaillanvietot tapahtuvat. Kodasta halukkaat voivat piipahtaa löylyissä ja pesulla, mutta kaikki pääsevät tunnelmaan mukaan. Ratkaisuja löytyy, kun on hyviä tyyppejä suunnittelemassa ja päättämässä.

BBC News julkaisi suomalaista saunakulttuuria käsittelevän artikkelin 19.1.2023 Will the UK warm to Finland’s naked sauna diplomacy?

Yhdenvertaisuudesta vastaava matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaani Hanna Vehkamäki käsittelee alunperin Helsingin yliopiston intranetissä julkaisitussa blogissaan teemaan liittyviä tarinoita. Varadekaanin vastuualueita ovat myös kestävä kehitys, kansainvälisyys, hyvinvointi, tilankäyttöperiaatteet ja kaksikielisyys, joten saattavat kirjoitukset sivuta niitäkin.


 

Equality in the sauna?

Finland is renowned for sauna traditions. We want to introduce sauna to our foreign guests, and many of them even take the initiative to discover the sauna experience.

Recently, the BBC had an item about how the Finnish embassy in London is spreading the word about the equalising effects of sauna to the UK. The claim is that sauna enables relaxed conversations, forgetting all hierarchies, and forming close-knit networks. The same report emphasises staying on the path of chastity as men and women  go to sauna separately, and you wear a towel or bathing suit in the sauna. Well, this doesn’t sound very equal to me.

In my time as a student, I was the only female member in the faculty assessment committee. On the last night of the visit of a group of foreign assessors we gathered for a sauna evening, and  the plan was to make a summary of the assessment process at the same time. What was I expected to do? To remain alone in the kitchen and outside the discussions? Later, the same kind of situation was repeated many times during various workshops where I was the only or nearly only woman – though in these cases I mostly had access to a sauna, as long as I bathed alone. As more and more women entered and stayed in the field, I wasn’t alone in the women’s sauna any longer, but I couldn’t network with my professional peers, not to mention my superiors. In most cases, a much larger part of power and knowledge related to  it is to be found in the men’s sauna rather than the women’s sauna, making it easier for male newcomers in the field to gain access to ‘the circles’.

My solution, especially in the early stages of my career, was to go to sauna with the men, as it was fine with me. This sometimes had its unwanted side effects, and I definitely don’t think women should be required to go to sauna with men in order to advance their careers. If everyone wore bathing suits or towels, it would solve part of the problem.

But we don’t want to destroy the holy Finnish sauna experience, you’re supposed to bathe naked, or it’s not the real sauna experience! It has been debated that people cannot wear a bathing suit in the sauna if the others want to be naked, because it’s unfair. Not wanting to see others naked has never become a talking point. Maybe it was more understandable that some people don’t want to be seen naked. I cannot afford to protect such traditions puritanically because that logic would shut me out of the whole academic world. To me, the sauna is the sauna, even with bathing suit or towel. These days, I have a bathing suit that I only use in the sauna, so it doesn’t emit traces of the water-purifying chemicals from the swimming pool into the sauna air – after all, I am some kind of aerosol physicist.

Especially in this increasingly multi-cultural work environment, we must keep in mind that the gender axis is not the only problem when combining sauna with  inclusivity. Not everyone wants to take a sauna, even with bathing suit and people of the same sex. Some people do not want to go to sauna  at all, not alone or with anyone else. They may get dizzy in the sauna, for example.

So, should we give up the crown jewel of our culture in the work environment?  No, but please consider carefully where the main socialising will happen. It is often possible to arrange the event area so that people can meet effortlessly, regardless of sex and sauna preferences. Put the beer and other refreshments in the lounge and make sure the powerful spend most of their time there. At a central measurement station of our field, we have two saunas with a kota, a campfire hut, in between, where the social time is spent. Those who want to take a sauna can slip away for a while, but everyone can take part in the main event. There are solutions to be found with good planning and wise decision-makers.

BBC News 19.1.2023: Will the UK warm to Finland’s naked sauna diplomacy?

The vice-dean of the Faculty of Science, Hanna Vehkamäki, who is in charge of diversity issues, will discuss stories relating to that topic in her blog originally published in the intranet go University of Helsinki. The vice-dean is also in charge of sustainable development, international issues, wellbeing, principles for facility allocation, and bilingualism, so the blog may touch on those subjects, as well.