Kuinka ilmoittautua SISU:ssa SUST-001 Kestävyyskurssille? How to register to the SUST-001 Sustainability Course in Sisu?

Instructions in English below

Tästä pääset Studies sivulle, josta löydät linkin ilmoittautumiseen sen avautuessa 18.9.

Osallistujamäärää ei ole rajattu kurssilla. Ilmoittautuneet hyväksytään kurssille sen alkaessa 30.10.2023. Löydät kurssialueen digicampus-osoitteen ja salasanan 30.10.2023 kurssin studies-sivulta täältä.

Helsingin yliopistossa on käytössä Sisu järjestelmän, jonka kautta opintojen suunnittelu ja kurssi-ilmoittautuminen hoidetaan. Jos Kestävyyskurssi ei ole pakollinen koulutusohjelmassasi, niin se ei löydy automaattisesti opintosuunnitelmastasi. Alta löydät ohjeet kurssin lisäämiseksi ensisijaiseen opintosuunnitelmaan ja ilmoittautumiseen.

1. Mene Sisussa ensisijaiseen opintosuunnitelmaasi ja klikkaa sitä moduulia, johon haluat sijoittaa kestävyyskurssin (esim. vapaavalintaiset opinnot/muut opinnot).

2. Valitse hakusarake “lisää suunnitelmaan” ja etsi SUST-001. Klikkaamalla hakutulosta kurssi lisätään suunnitelmaasi. (Varmista, että ilmoittaudut syksyn 2023 kurssille, älä siis valitse SUST-001B kurssikoodia)

   

3. Seuraavaksi valitaan suoritustapa. Klikkaa auki kurssiesite painamalla kurssia suunnitelmassasi.

4. Tarkista kurssin nimen alla olevasta valikosta, että sinulla on valittuna vuoden 23-24 toteutus. Vaihda vuosi tarvittaessa.

5. Valitse kurssiesitteestä välilehti “Suoritustavat” ja valitse Tapa 1 -sarake (Osallistuminen opetukseen 3 op). Paina vihreästä painikkeesta ”Valitse tämä tapa” minkä jälkeen paina sinistä ”Valitse” painiketta vahvistaaksesi suoritustavan.  Huomioithan, että perustutkinto-opiskelijana valitset tämän tavan, etkä esimerkiksi avoimen yliopiston tapaa. Seuraavana ilmoittautuminen.

 

6. Sivun yläreunaan ilmestyy banneri, josta voit siirtyä ilmoittautumiseen. 

7. Painaessasi bannerin linkkiä pääset saattamaan ilmoittautumisen loppuun. Löydät SUST-001 kurssin ”Ilmoittautuminen valitulle toteutukselle” otsikon alta. Paina ”Ilmoittaudu” näppäintä.

8. Tämän jälkeen avautuvassa ikkunassa voit valita kurssin suorituskielen. Tämän tehtyäsi paina ”Vahvista”.

9. Hienoa! Olet nyt onnistuneesti ilmoittautunut kestävyyskurssille. Löydät kurssin nyt ”Ilmoittautuminen käsiteltävänä” alaotsikon alta. Kurssi-ilmoittautuiminen on valmiiksi käsitelty ilmoittautumisajan loputtua. 

Tervetuloa kurssille!

Tarvitsetko lisää tukea Sisun käytössä? Löydät yksityiskohtaisemmat ohjeet täältä.  

INSTRUCTIONS IN ENGLISH

Here is the link to studies page, from which you’ll find a link to course enrollment on September 18th.

There is no limit to the number of participants in the course. Enrolments will be accepted at the start of the course on 30.10.2023. You can find the digicampus address and password for the course area on the course studies page on 30.10.2023.

The University of Helsinki has rolled out a new SISU system for study planning and course enrollment. If the Sustainability course is not compulsory in your degree programme, it will not automatically appear in your curriculum. Below you will find instructions for adding the course to your primary curriculum and enrollment. 

1. Go to your primary study plan and choose the module in which you want to include the Sustainability course. (For example, other studies or optional courses) 

2. Choose search tool ”add to the plan” and search SUST-001. By clicking the search result the course will be added to your plan automatically. (Make sure you select the right course code for the autumn 2023, don’t select SUST-001B

3. Next you need to choose the completion method. Press the name of the course in your study plan and the course info will open. 

4. Check that you have the right academic year selected if not change it to 23-24.

5. Go to the page” Completion Methods” and choose “Method 1” (Participation in teaching, 3cr).  Press the green ”Select this completion method” button. After that, select the blue ”Select” button to confirm your chosen completion method.  Please note: do not choose the open university method if you’re a student in University of Helsinki. The next step is enrollment.

6. A blue banner has appeared at the top of the screen including the link to registration

7. By pressing the registration link, you will be able to finish off the registration process. You’ll find the SUST-001 course under the ”Register” headline. Select the blue ”Register” button. 

8. Choose the language you wish to complete the course. Press ”Confirm”.

9. Great! You have now successfully added the Sustainability course to your  study plan and registered. You will find the course now under the ”Registrations being processed” headline. It will move under the ”Registration processed” once the enrollment period has ended.

Welcome to the course!

Need more help with Sisu? Find more detailed instructions here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *