GTK TYÖNANTAJANA

Jos geotieteiden opiskelijalta kysyy geologian alan työnantajasta, tulee peräti aina ensimmäisenä mieleen Geologian tutkimuskeskus eli GTK, joka on opiskelijoiden kesätyölistan yläkärjessä. Vasaralaiset kävivät tutustumassa GTK:n tiloihin ja kuulemassa GTK:n toiminnasta Espoon Otaniemessä marraskuussa. Isäntänä toimi GTK:n tiede- ja innovaatiojohtaja Aku Heinonen.

GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos, ja se profiloituu tahona, joka etsii ratkaisuja vauhdittamaan siirtymää kestävämpään ja hiilineutraalimpaan maailmaan. Yli 400 asiantuntijaa – jotka ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin – tekevät yhdessä työtä maan ja maapallon hyväksi. GTK:n toimintaan sisältyy siis paljon muuta, kuin pelkästään kivien tutkimus. GTK tuottaa puolueetonta tutkimustietoa, josta on apua esimerkiksi ilmastonmuutoksen, energiamurroksen ja kiertotalouden haasteiden ratkaisemisessa.

GTK tekee laajasti yhteistyötä muiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa muun muassa kriittisten raaka-aineiden saatavuuden, puhtaan veden, hiilineutraalin energian ja mineraalien kiertotalouden ratkaisujen löytämiseksi. Tutkimuslaitos tuottaa korkealaatuista tutkimustietoa, joka edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä tukevia innovaatioita sekä Suomen talouden kasvua.

Viime vuosina GTK on kehittänyt suunnitelmallisesti työn tekemisen tapojaan ja kulttuuriaan. GTK:n kulttuuri pohjautuu toimintatapaan, jossa keskeisenä ovat avoimuus, arvostus ja kunnioitus sekä jatkuva oppiminen. GTK panostaa työhyvinvointiin, työn merkityksellisyyden kokemukseen ja sujuvaan työarkeen, mikä näkyy myös strategisella tasolla: tutkimuslaitoksen uuteen strategiaan on tuotu tavoite ihmisen kokoisen työelämän vahvistamisesta.

Vierailun aikana kävi selkeästi ilmi, että GTK:n tavoitteena on olla haluttu työnantaja geologian alan opiskelijoiden keskuudessa nyt ja tulevaisuudessa. GTK tarjoaakin vuosittain useita kymmeniä korkeakouluharjoittelupaikkoja, joiden tarkoituksena on tarjota opiskelijoille arvokasta työkokemusta sekä löytää tulevaisuuden potentiaalisia työntekijöitä. Moni tänä päivänä GTK:ssa työskentelevä asiantuntija on aloittanut uransa GTK:ssa harjoittelijana. Kesän korkeakouluharjoitteluhaku käynnistyy pian – olkaahan kiinnostuneet kuulolla heti vuoden alussa!

Tutkimuskeskuksen voi myös bongata keskeisistä opiskelijauratapahtumista kertomassa tarjoamistaan uramahdollisuuksista.

Korkeakouluharjoittelun lisäksi vasaralaisten keskuudessa heräsi erityinen kiinnostus, kun Aku Heinonen kertoi tänä syksynä GTK:ssa käynnistyneestä GTKtrainee -uraohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on valmistaa pian valmistuneita tai vastavalmistuneita geo- ja ympäristöalan opiskelijoita tulevaisuuden työtehtäviin. Vierailijoille jäi myös mieleen se, että GTK on valmis tekemään yhteistyötä opiskelijoiden kanssa laboratoriotutkimuksen merkeissä, mikäli sellaiselle on tarvetta kandidaatintyön tai gradun kirjoittamisen vaiheessa.

Kaiken kaikkiaan vierailussa näkyi opiskelijoiden huomioon ottaminen hienosti. Olemme kiitollisia siitä, että saimme tehdä yhteistyötä GTK:n kanssa. Vierailu GTK:lle on muuttunut jo jokavuotiseksi perinteeksi, johon osallistumme aina suurella kunnialla.

Lue lisää GTK:sta ja korkeakouluharjoittelumahdollisuuksista osoitteessa www.gtk.fi. Tutkimuskeskusta voit seurata sosiaalisessa mediassa LinkedInissä, Instagramissa, Facebookissa, X:ssä ja Youtubessa

.