Vastaantulo-hanke on käynnistynyt

Millaista osaamista valmistavan luokan opettaja tarvitsee? Millaista tutkimusta valmistavasta opetuksesta on tehty ja miten se linkittyy koulujen elämään? Millaiset monikieliset käytänteet auttavat oppijaa uusien käsitteiden oppimisessa? Miten opettaja voi tukea myöhäistä lukemaan oppijaa? Miten opettajat voisivat jakaa ja jatkokehitellä materiaalia alkuvaiheen suomen kielen opetukseen?
Näihin ja moniin muihin ajankohtaisiin kysymyksiin vastausta etsii Helsingin yliopiston hanke Vastaantulo. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke toimii kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, yhteistyössä tutkijoiden kanssa.

Kategoriat0