Kategoriat

Integrum-tietokanta

Integrum-tietokanta on maailman suurimpia. Se sisältää yli 3000 lehden kaikki numerot. Lisäksi mukana on radiotekstejä, kaunokirjallisuutta ja lakitekstejä. Suomalaiset tutkijat saivat tietokannan käyttöönsä mielenkiintoisella tavalla: se oli osa kompensaatio-ohjelmaa, jonka puitteissa Venäjä lyhensi Neuvostoliiton velkaa Suomelle. Sen jälkeen kun Venäjä maksoi velan loppuosan käteisellä, Integrumistakin piti maksaa rahalla. Nykyään Kansalliskirjasto hoitaa konsortion muodostaminen ja ostaa maalisenssin. Sen asioista yliopiston tutkijoilla ja opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää tietokantaa vapaasti.

Tietokanta mahdollistaa monipuolisen venäläisen yhteiskunnan seuraamisen. Sen avulla voidaan kartoittaa tärkeät puheenaiheet ja asenteet. Erilaisten hakujen avulla voidaan selvittää venäläisten asenteen amerikkalaisiin tai suomalaisiin, mitä neuvostoajan asioita kohtaan venäläiset tuntevat nostalgiaa tai miten he määrittelevät oman identiteettinsä. Kielen kehitystä ja keskustelua venäjän kielen puhtaudesta on helppo seurata. Järjestelmään on sisäänrakennettu venäjää osaamattomille käännösoptio englantiin. Kyse on tietysti raakakäännöksestä.

Tietokannan peruskäyttö on helppoa. Monimutkaisemmat haut vaativat kekseliäisyyttä ja kokemusta.  Erityistä tilasto-osiota käyttäen voidaan tehdä pika-analyysejä erilaisten sanojen ja käsitteiden näkyvyydestä Venäjällä. Seuraavat käyrät kuvaavat Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Belgian ja Portugalin näkyvyyttä venäläisessä painetussa mediassa. Kuten ne osoittavat, Suomi taistelee tasaisesti Ruotsin kanssa kärkipaikasta. Portugalilla näkyy piikki jalkapallon EM-kisavuotena.

Seuraava kuva osoittaa, että nanoteknologia on ohittanut Venäjällä näkyvyydessä bioteknologian vuonna 2007.

Oheiset kuviot perustuvat puhtaaseen tilastotietoon. Syvällisempi analyysi edellyttää luonnollisesti tekstien tarkempaa analyysiä.

Lisätietoa:

Arto Mustajoki: Slaavilaisen kirjaston uusi elektroninen vetonaula (linkki sivulle:

http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/verkkonayttelyt/kirjatietoverkkojenmaailmassa/mustajoki_tulosta.html

Arto Mustajoki: The Integrum Database as a Powerful Tool in Research on Contemporary Russian (linkki sivulle: http://www.helsinki.fi/~mustajok/pdf/Integrum_eng.pdf

Laitoksen tutkimuksia liittyen Integrumiin:

Yhteystiedot:
arto.mustajoki[at]helsinki.fi
www.helsinki.fi/~mustajok/