Kategoriat

Modernismi ja avantgarde

Venäläinen kulttuuri 1900-luvun alussa on maailmankuulua, koska tuolloin Venäjällä kukoisti villi kokeellisuus ja kumouksellisuus taiteessa, teatterissa, baletissa ja kirjallisuudessa: Kazimir Malevitš, Vasili Kandinski, Marc Chagall, Sergei Djagilev, Konstantin Stanislavski ja Igor Stravinski tunnetaan kaikkialla modernin taiteen mullistaneina tekijöinä. Myös kirjallisuuden nimet Andrei Belyi, Aleksandr Blok, Vladimir Majakovski ja Sergei Jesenin tunnetaan eri puolilla maailmaa.

1900-luvun alussa venäläisestä kulttuurista tuli eurooppalaista – näin ollen venäläisen modernismin ja avantgarden tunteminen on osa jokaisen eurooppalaisen kulttuuriaapista.

Emigraatio teemana liittyy läheisesti venäläisen modernismin aikakauteen. Tosi asiassa emigraation aika oli venäläisen modernismin viimeinen jakso. Tutkimus keskittyy emigranttien suhteeseen sekä uuteen että vanhaan isänmaahan ja tätä kautta ennen kaikkea kulttuuri-identiteettiin. Kirjallisuuden näkökulma emigraatioon on siten erityisen merkityksellinen.

Suomalaisille lukijoille ja taiteen ystäville tutumpia ovat aina olleet 1800-luvun klassikot. Mutta tutkimus on kiinnostunut sen jälkeisestä ajasta. Suomalainen venäläisen kirjallisuuden tutkimus on erikoistunut 1900-luvun ensimmäiseen puoliskoon: modernismin ja avantgarden monimutkaista kenttää tutkitaan aktiivisesti. ”Venäläinen eksperimentti” kirjallisuudessa ja taiteessa on tätä kautta yhä tunnetumpi myös suomalaisten lukijoiden keskuudessa.

Modernismi, avantgarde ja postmodernismi ovat muodostaneet laitoksellamme tehdyn Venäjän kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksen painopistealueen jo pitkään.

Helsingin yliopistosta valmistuneita venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksen väitöskirjoja, aiheena modernismi, avantgarde ja postmodernism:

 
 
 
Yhteystiedot:
 
gennadi.obatnin[at]helsinki.fi
tomi.huttunen[at]helsinki.fi