ISHA Helsinki Annual Conference

Hello all!
ISHA Helsinki is hosting its Annual Conference in late March. The Annual Conference is a mandatory event where ISHA Helsinki’s next year budget will be decided and approved, alongside the plan of action for the next year. More precise instructions will be given below in Finnish. See you there!

 

12§ YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.

8. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

9. Kokouksen päättäminen

WHAT: ISHA Helsinki Annual Conference
WHERE: Marx, (3rd floor), New Student House, (Mannerheimintie 5A)
WHEN: March 20th at 18.30
WHY: So that ISHA Helsinki can continue to exist