ETUSIVU

KOLME PROJEKTIA LEPAKOISTA

Pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii) © Kati Suominen

Luonnontieteellisellä keskusmuseolla (Luomuksella) on meneillään kolme lepakoiden tutkimiseen liittyvää projektia:

Lukiolaiset lepakkotukijoina -tiedeprojekti, jossa kansalaistieteen avuin kerätään koko maamme kattava lepakoiden ääniaineisto ja selvitetään lepakoiden alueellista ja ajallista esiintymistä Suomessa.

Toiminnallinen monimuotoisuus – väitöskirjaprojekti, jossa tutkitaan sekä Koillis-Brasilian Caatingan biomilla että Suomessa esiintyviä lepakoita, ja miten ympäristönmuutos vaikuttaa niiden toiminnalliseen monimuotoisuuteen.

Pohjanlepakko ilmastonmuutoksessa -väitöskirjaprojekti, jossa selvitetään kansalaistieteen avulla ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjanlepakon levinneisyyteen.