ETUSIVU

BatLab Finland

BatLab Finland on lentäviin nisäkkäisiin, lepakoihin, keskittyvä tutkimusryhmä. Luonnontieteelliseltä keskusmuseolta (LUOMUS) koordinoidun ryhmän päämääränä on selvittää kokonaisvaltaisesti tekijöitä, jotka vaikuttavat lepakkolajiston monimuotoisuuteen ja ekologiaan pohjoisilla leveysasteilla, ja siten edistää suojelutoimintaa. Tutkimuksen kohteena ovat esimerkiksi lepakoiden talvihorrokseen liittyvät tekijät, taudit, toiminnalliset piirteet, ravinto sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset esimerkiksi saalistuskäyttäytymiseen ja lisääntymisfenologiaan. Lisäksi tutkimme ihmisten asenteita lepakoita kohtaan, sillä suojelu on tehokkainta myönteisessä ilmapiirissä. Tämän takia haluamme edistää kansalaisten tietoisuutta jakamalla ajankohtaista tutkimustietoa lepakoiden tärkeydestä ekologisissa vuorovaikutussuhteissa.

Kiinnostaako osallistuminen tutkimukseen? Lue lisää papanapankista ja osallistu papanoiden keruuseen tästä

Meneillään olevia tutkimusprojekteja

Horrostava pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii).

Lukiolaiset lepakkotukijoina -tiedehanke, jossa kansalaistieteen avuin kerätään koko maamme kattava lepakoiden ääniaineisto ja selvitetään lepakoiden alueellista ja ajallista esiintymistä Suomessa.

Toiminnallinen monimuotoisuus – hankkeessa tutkitaan miten ympäristönmuutos vaikuttaa lepakoiden toiminnalliseen monimuotoisuuteen sekä Koillis-Brasilian Caatingan biomilla että Suomessa.

Pohjanlepakko ilmastonmuutoksessa -hankkeessa selvitetään kansalaistieteen keinoin ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia pohjanlepakon levinneisyyteen ja ekologiaan Suomessa.

Kaikuluotausäänten vaimentuminen lepakoiden riesana Kaikuluotain on saalistavan lepakon tärkein työväline. Mitä tapahtuu, jos ilma vaimeentaakin lepakon ultraäänet nopeammin kuin tavallisesti ja saaliin havaitseminen vaikeutuu? Hankkeessa tutkitaan, millä keinoin lepakot selättävät vaimentumisongelman, joka vaihtelee ilman lämpötilan ja kosteuden mukaan. Ilmastonmuutos voi vaikuttaa kaukuluotauksen kautta lepakoiden saalistusonneen ja evoluutioon tehden aiheesta ajankohtaisemman kuin koskaan.

Lepakoiden talviekologia ja valkokuonosyndrooma -hankkeessa selvitetään, missä maamme lepakot horrostavat ja miten niiden käyttämien horrospaikkojen ympäristöolosuhteet vaikuttavat lepakoiden tautia, valkokuonosyndroomaa aiheuttavan sienen infektoivuuteen ja kasvuun.