PAPANAPANKKI

Suomen lepakoista tiedetään yhä valitettavan vähän. Tässä tutkimuksessa kartoitetaan Suomen yleisimmän lepakon, pohjanlepakon (Eptesicus nilssonii), ruokavaliota  kutsumalla kansalaiset mukaan tallettamaan papanoita papanapankkiin. Pohjanlepakko käyttää ravinnokseen hyönteisiä, ja lepakon papanoista voidaan laboratoriossa määrittää sen ravintonaan käyttämä hyönteislajisto.

Pohjanlepakko on Suomen yleisin lepakkolaji

Osallistumisohjeet

Täytä ylläolevan linkin kautta löytyvä lomake, niin lähetämme ohjeet ja välineet näytteiden keräämistä varten kesäkuun aikana. Määritämme papanoista lepakkolajin, sekä myöhemmin analysoimme näytteen sisältämät hyönteisjäänteet molekyylimenetelmin. Hyönteisravinnosta tulee yhteenveto blogiin tutkimuksen päätyttyä.

Näytteiden keruuseen voi osallistua kuka tahansa, jonka lähiympäristössä on lepakoiden kesäyhdyskunta. Yhdyskunnan tiputtamia papanoita kerätään kahden viikon välein aina tiettynä, myöhemmin ilmoitettavana päivänä, pinsettien avulla koeputkeen. Kerääjä vie lähettämämme paperiset keräysarkit keräyspisteen alapuolelle mielellään silloin, kun lepakot ovat lähteneet saalistuslennolle, ja kerää arkit seuraavan yön aikana pois. Keräysvaiheessa on erityisen tärkeää, että lepakoita ei häiritä millään tavalla.  Arkeilta saa nyt hyvin kerättyä pinsettien avulla päivän aikana pudonneet papanat koeputkiin. Yhteensä tutkimuspäiviä tulee kahdeksan. Kaikki koeputket lähetetään tutkimuskauden lopussa palautuskuoressa Luonnontieteelliselle keskusmuseolle, jossa toteutamme laboratorioanalyysit. Tutkimuksen etenemistä voi seurata nettisivuiltamme.

Näytteenottovälineisiin kuuluu:
*Kertakäyttöhanskoja 8 paria
*32 arkkia A3 kokoisia valkoisia papereita
*kertakäyttöpinsetit
*8 denaturoitua etanolia sisältävää koeputkea näytteille
*palautuskuori
*Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen esite Suomen lepakoista

Osallistujille lähetetään näytteenottovälineet sekä Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen esite Suomen lepakoista

Huomioitavaa: 

Vaikka lähetämme kertakäyttöhanskoja, tulee kädet pestä huolellisesti papanoiden keräämisen ja koeputkien koskettelun jälkeen. Lepakoihin ei saa koskea tai niitä muuten häiritä. Jos jollakin kerralla keräyspapereiden asettelu tai kerääminen ei onnistu lepakoita häiritsemättä, on tällöin parempi jättää kerääminen sillä erää väliin. Lepakot saattavat purressaan tartuttaa ihmiseen rabieksen. Vaikka se on erittäin epätodennäköistä, on äärimmäisen tärkeää, että lepakoihin ei kosketa tai niitä häiritä. Joskus myös myyrät saattavat asua samoissa rakennuksissa lepakoiden kanssa. Metsämyyrän virtsan ja ulosteiden mukana saattaa levitä myyräkuumetta aiheuttava Puumla-virus.

Projekti on osa väitöskirjatutkimusta, jonka tarkoituksena on tutkia, miten ilmastonmuutos vaikuttaa pohjanlepakon esiintymiseen. Yhdistämällä edellä kuvattuun tietoon sää- ja muita tietoja, voidaan kokonaisaineistosta esimerkiksi määrittää, miten kevään ja alkukesän lämpötila vaikuttaa pohjanlepakon ravinnonkäyttöön. Lisätietoja tutkimusprojektista löytyy täältä.

Tervetuloa tallettamaan papanapankkiin!