Ett stort tack för ditt intresse för fladdermusforskning!

Instruktioner för insamling av fladdermusspillning:

Bild: Anna Blomberg

DATAINSAMLINSFORMULÄR

a) Undersökningen genomförs varannan vecka, alltid jämna veckor, men du kan gärna börja så snart som möjligt efter du har fått insamlingspaket. Du kan också själv välja den dag som passar dig bäst, men gärna när det inte regnar.

b) Börja med att borsta bort gammal spillning för att säkerställa att proven är färska. Vid varje insamlingstillfälle sätts sex ark av storlek A4 under fladdermuskolonins dagviloplats. Var försiktig då du rör dig på vinden eller på en stege. Undvik att störa fladdermuskolonin då du lägger pappersarken och samlar in dem. Ta några bilder av kolonins viloställe och av miljön där de rör sig och skicka dem åt oss till kati.suominen@hlsinki.fi. Vänligen skriv ditt namn och insamlingsplatsens ID nummer på rubriksraden.

c) Lämplig tid att placera ut pappren är på kvällen då fladdermössen har lämnat kolonin för att söka föda. Ta bort pappren nästa kväll vid samma tid. När du tar bort pappren skall du använda engångshandskar. Samla sedan med hjälp av engångspincetter 10 enskilda spillningskorn i 10 provrör, dvs ett spillningskorn/rör. Resten kan du lägga i ett stort rör. Provrören innehåller en RNA-later lösning, som dödar allt levande material i fladdermössens spillning och förorsakar härmed ingen fara för hälsan.

d) Lägg alla provrör i en minigrippåse och anteckna på påsen det datum som spillningen har insamlats. Förvara gärna spillningen i kylskåp. Engångspincetterna ska du använda vid endast ett insamlingstillfälle och sedan skall de läggas i soporna med pappren och engångshandskarna.

e) När insamling avslutas på hösten skall du skicka alla minigrippåsar i ett bubbelplastreturkuvert som kundretur till Naturhistoriska museet/Kati Suominen PL 17
00014 Helsingfors universitet.

Ett stort tack för din hjälp!