YHTEISTYÖTAHOT

Tapio Eeva, dosentti, Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, yliopistonlehtori, Ekologia ja evoluutiobiologia, Turun yliopisto. ResearchGate

Aleksi Lehikoinen, intendentti, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, Helsingin yliopisto. TUHAT

Arto Pulliainen, yliopistonlehtori, Biolääketieteen laitos, Turun yliopisto. ResearchGate