LUKIOLAISET LEPAKKOTUTKIJOINA

Suomessa esiintyvistä lepakoista on toistaiseksi vain niukasti tietoa saatavilla. Lukiolaiset lepakkotutkijoina -tiedeprojektiin osallistuvat lukioryhmät auttavat keräämään ääniaineistoa lepakoista ja sitä kautta tuottamaan uutta tietoa näistä huonosti tunnetuista lajeistamme. Tutkimuksen kohdelajeina ovat pohjanlepakko ja pikkulepakko, joiden alueellista ja ajallista esiintymistä maassamme selvitetään kesien 2019 ja 2020 aikana.

Projektiiin osallistuvat lukiolaiset auttavat tutkijoita keräämään lepakoiden saalistaessa tuottamia kaikuluotausääniä ultraäänidetektorien avulla yhteensä yhdeksänä viikonloppuna kesä-syyskuun aikana. Samalla he tutustuvat lepakoiden ekologiaan. Projektiin osallistuvat lukioryhmät saavat käyttöönsä kaikki aineistonkeruussa tarvittavat laitteistot tutkijoilta. Aineistonkeruun päätyttyä tutkijat analysoivat lukiolaisten keräämät ääniaineistot. Äänitiedostojen perusteella saadaan selville alueella esiintyvä lepakkolajisto, sillä lepakkolajien kaikuluotausäänet poikkeavat toisistaan.

Projektiin osallistumiseen on erilaisia vaihtoehtoja, joista opettaja voi valita omalle ryhmälle sopivan. Yhteistyössä Haukiputaan lukion lehtori Tomi Jokivirran kanssa suunnittelemallamme lepakkotiedekurssilla tutustutaan lepakohin ja tieteellisen tutkimuksen tekoon. Kurssi kattaa kaikki tieteellisen tutkimuksen vaiheet suunnitelusta aineistokeruuseen ja tulosten esittämiseen, ja se sopii lukion teemaopintoihin. Ryhmät saavat kaikki kurssilla tarvittavat materiaalit valmiina projektin tutkijoilta. Kurssin pystyy järjestämään tarvittaessa pelkkänä etäopetuksena. Aineistonkeruun voi myös integroida osaksi jotakin lukiossanne jo tarjolla olevaa biologian kurssia, johon voi myös halutessa ottaa osia lepakkotiedekurssista. Aineistonkeruuseen on myös mahdollista osallistua vapaaehtoisuuden periaatteella, jolloin opiskelijat auttavat tutkijoita keräämään ääniaineistoa lepakoista, mutta eivät osallistu kurssille.

Pohjanlepakon ääninäyte spektrogrammilla.

Projektiin osallistuvat opiskelijat vievät vuorollaan maastoon tutkijoilta saatavan detektorin, joka äänittää lepakoiden kaikuluotausääniä perjantai-illasta sunnuntai-aamuun asti. Sunnuntaina opiskelija hakee laitteen maastosta ja lähettää sähköisellä lomakkeella havaintopaikkaan liittyviä tietoja Luomukselle. Ääniaineisto lähetetään Luomukselle muistikorteilla kahdessa eri vaiheessa. Lepakkotiedekurssin suorittavat opiskelijat pääsevät kokeilemaan aineiston analysoimista kesän aikana keräämästään aineistosta. Projektiin osallistujat saavat kaiken tarvittavan välineistön tutkijoilta sekä tarvittaessa neuvoja aineistonkeruussa koko projektin ajan.  Aineistonkeruuseen liittyviin ohjeisiin pääset tutustumaan täältä. Osana tiedeprojektia kerätään myös kyselyaineisto, johon toivotaan vastausta lukiolaiselta ja yhdeltä hänen huoltajaltaan. Kyselytutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Projektin ensimmäisenä kesänä ääniainestonkeruuseen osallistui opiskelijoita ja opettajia noin 40 koulusta ja aineistoa kerättiin maamme eteläisistä osista Oulun seudulle asti. Projektin ensimmäisenä kesänä pohjanlepakoita havaittiin lähes kaikilla lukiolaisten havaintopaikoilla ja pikkulepakoiden ääniä tallentui detektoreille 26 havaintopaikalla. Näiden lisäksi 27 havaintopaikalta löytyi korvayökköjä ja kahdelta isolepakoita. Myös siippoja oli monilla havaintopaikoilla. Lue myös tiedeprojektiin liittyvä kirjoituksemme Naturan verkkolehdestä 04/2019.

PROJEKTIN TUTKIJAT

Thomas Lilley, intendentti, Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus)
Piia Lundberg, vieraileva tutkija, Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus)
Ville Vasko*, suunnittelija, Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus)
Annukka Vainio, apulaisprofessori, Kestävyystieteen instituutti (HELSUS)
Ann Ojala, tutkija, Luonnonvarakeskus (Luke)
Tapani Levanto, Puropellon koulu

*Eeva-Maria Kyheröisen sijaisena