LUKIOLAISET LEPAKKOTUTKIJOINA

Suomessa esiintyvistä lepakoista on toistaiseksi vain niukasti tietoa saatavilla. Kaikki maassamme esiintyvät lepakkolajit ovat suojeltuja, ja siksi niiden esiintymisestä on tärkeää saada lisätietoa. Koneen säätiön rahoittamassa Lukiolaiset lepakkotutkijoina -tiedeprojektissa selvitetään kesän 2019 aikana Suomessa tavattavien lepakkolajien alueellista ja ajallista esiintymistä koko maassamme.

Kesäöisin lentävien lepakoiden esiintymistä voidaan selvittää ultraäänidetektorien avulla, jotka nauhoittavat lepakoiden kaikuluotausääniä. Jokaisella lepakkolajilla on omanlaisensa kaikuluotausääni, ja kerätyn ääniaineiston perusteella pystytään erottamaan mitä lajeja alueella on liikkunut. Lukiolaiset lepakkotutkijoina -tiedeprojektiin osallistuvat lukiolaiset auttavat tutkijoita ääniaineiston keruussa ja tutustuvat samalla lepakoiden ekologiaan ja käyttäytymiseen

Ilmoittautuminen projektiin on päättynyt. Siihen ilmoittautui mukaan mukava joukko opiskelijaryhmiä eri puolilta maatamme. Nyt on mielenkiintoinen kesä edessä!

PROJEKTIN TUTKIJAT

Thomas Lilley, intendentti, Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus)
Piia Lundberg, vieraileva tutkija, Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus)
Kati Suominen*, suunnittelija, Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus)
Annukka Vainio, apulaisprofessori, Kestävyystieteen instituutti (HELSUS)
Ann Ojala, tutkija, Luonnonvarakeskus (Luke)
Tapani Levanto, Puropellon koulu

*Eeva-Maria Kyheröisen sijaisena