LUKIOLAISET LEPAKKOTUTKIJOINA

Ilmoittaudu kurssiryhmäsi kanssa mukaan Lukiolaiset lepakkotutkijoina -tiedeprojektiin kesäksi 2020 tästä.

Suomessa esiintyvistä lepakoista on toistaiseksi vain niukasti tietoa saatavilla. Lukiolaiset lepakkotutkijoina -tiedeprojektiin osallistuvat lukioryhmät auttavat keräämään ääniaineistoa lepakoista ja sitä kautta tuottamaan uutta tietoa näistä huonosti tunnetuista lajeistamme. Tutkimuksen kohdelajeina ovat pohjanlepakko ja pikkulepakko, joiden alueellista ja ajallista esiintymistä maassamme selvitetään kesien 2019 ja 2020 aikana.

Projektiiin osallistuvat lukiolaiset auttavat tutkijoita keräämään lepakoiden saalistaessa tuottamia kaikuluotausääniä ultraäänidetektorien avulla. He tutustuvat samalla sekä luonnontieteellisen tutkimuksen tekoon että lepakoiden ekologiaan. Projektiin osallistuvat lukioryhmät saavat käyttöönsä kaikki aineistonkeruussa tarvittavat laitteistot tutkijoilta. Aineistonkeruun päätyttyä tutkijat analysoivat lukiolaisten keräämät ääniaineistot. Äänitiedostojen perusteella saadaan selville alueella esiintyvä lepakkolajisto, sillä lepakkolajien kaikuluotausäänet poikkeavat toisistaan.

Projektin ensimmäisenä kesänä ääniaineistoa kerättiin yhteensä noin 40 lukiolaisryhmän avulla maamme eteläisistä osista Oulun seudulle asti. Lue myös tiedeprojektiin liittyvä kirjoituksemme Naturan verkkolehdestä 04/2019.

Ilmoittautuminen kesän 2020 lepakkotiedeprojektiin on käynnissä.

PROJEKTIN TUTKIJAT

Thomas Lilley, intendentti, Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus)
Piia Lundberg, vieraileva tutkija, Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus)
Ville Vasko*, suunnittelija, Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus)
Annukka Vainio, apulaisprofessori, Kestävyystieteen instituutti (HELSUS)
Ann Ojala, tutkija, Luonnonvarakeskus (Luke)
Tapani Levanto, Puropellon koulu

*Eeva-Maria Kyheröisen sijaisena