AINEISTONKERUUOHJEET KESÄ 2020

Lukiolaiset lepakkotutkijoina -tiedeprojektissa opiskelijat auttavat keräämään lepakoista ääniaineistoa eri puolilta Suomea. Lepakoiden saalistaessa ja suunnistaessa tuottamia kaikuluotausääniä tallennetaan AudioMoth -äänitallentimilla joka toisena viikonloppuna yhteensä yhdeksänä viikonloppuna kesän 2020 aikana. Huom! tänä kesänä aineistonkeruuviikonloppuina nauhoitetaan su-ma ja ma-ti väliset yöt.

Lepakkolajien kaikuluotausäänet eroavat toisistaan, ja niiden avulla pystytään selvittämään, mitä lajeja esiintyy lepakkohavaintopisteillä. Tämän tutkimuksen kohdelajeina ovat kaksi lepakkolajia: pohjanlepakko ja pikkulepakko. Olemme koonneet tähän alle ääniaineistonkkeruuseen liittyvät ohjeet. Klikkaamalla otsikkoa pääset kunkin vaiheen yksityiskohtaisiin ohjeisiin.

1. Aineistonkeruun aloittaminen ja siihen liittyvä valmistelut

2. Aineistonkeruun aikataulu

3. AudioMoth -laite

4. Vinkkejä lepakkohavaintopaikan valintaan

5. Lepakkohavaintopaikan lisääminen Laji.fi -sivuston Lepakkolomakkeelle

6. Aineistokeruuviikonloppu: ohje perjantaille

7.  Aineistonkeruuviikonloppu: ohje tiistaille

8. Ääniaineiston lähettäminen Luonnontieteelliseen keskusmuseoon

9. Mahdolliset ongelmatilanteet, lisämateriaalit ja -ohjeet