Ihminen: Keuhkojen tilavuuden mittaus spirometrilla

Lähde: Lappalainen, A. 2003. Biologianoppiminen 2000-luvulla. Osa 1 .Harjoitustöitä. Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitos.
Tarvikkeet:
–          spirometri
–          vaihdettavia spirometrin suukappaleita
–          muistiinpanovälineitä
Tee näin:
  • Aseta mittausasteikko nollaan.
  • 1000 cm3=1 litra
  • Vedä keuhkosi täyteen ilmaa ja puhalla tasaisesti spirometriin.
  • Lue tulos asteikolta ja käännä asteikko takaisiin nollaan.
  • Vedä keuhkoihisi ilmaa normaalihenkäyksen verran ja puhalla tasaisesti spirometriin. Merkitse tulos muistiin.
Tuloksia:
Täyteen vedettyjen keuhkojen tilavuus on nimeltään vitaalikapasiteetti. Normaalihenkäyksen tilavuus on normaalikapasiteetti.
Tehtävän taustaa:

Normaalihenkäyksen ilmamäärä kuluu levossa, vitaalikapasiteetin ilmamäärä voimakkaassa rasituksessa.