Digitalian tavoitteista

Muutama päivä sitten Digitalian tekijäjoukko keskusteli Digitaliasta ja mitkä ovat tavoitteet joihin pyrimme.

Digitaliahan on määritelty tiedonhallinnan tutkimus- ja kehityskeskukseksi, joten mitä se tarkoittaa? Eri osapuolillahan meillä on käytettävissämme eri tietoaineistoja parissa, lähtien aina digitaalisen aineiston luomisesta, käsittelystä, jatkokäytöstä, päätyen aineistojen pitkäaikaissäilytykseen. Kuten TKI-MAMK:n blogissa kuvataankin, Digitalia on mukana aineistojen koko elinkaaren ajan.

Kestävyysjuoksijain lähtö -- Lähde: Suomen Urheilulehti, 01.07.1908, nr. 6, s. 18

Tärkeää digitaliassa on parantaa aineistojen käytettävyyttä, koska se luo pohjaa muulle ja muiden tekemälle työlle, esim. tutkimukselle. Tätä kautta voidaan parantaa aineistojen avaamista ja luoda tietotaitoa eri aineistojen paremmalle hyödyntämiselle. Käytettävyyden voi myös ymmärtää laajasti tarkoittamaan sekä aineistojen nykyistä muotoa ja tapoja avata niitä paremmin. Tähän liittyy myös sen ymmärtäminen kuinka aineistoja nyt käytetään, jotta voisimme huomioida myös käyttäjien (tai asiakkaiden) tarpeet.