Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry

Vuosi 2020 oli Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistyksen varmasti yksi haastavimmista vuosista, kun maailmanlaajuinen koronapandemia laittoi monet perinteet ja suunnitelmat uusiksi. EKY tasapainotteli niin yhteisen terveyden ja turvallisuuden takaamisessa, rajoitusten ja suositusten noudattamisessa kuin myös mielekkään vapaa-ajan toiminnan järjestämisessä ekyläisille ja uusien varsojen ryhmäyttämisessä osaksi eläinlääketieteellistä ja EKY:ä. Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys ry eli EKY on Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille tarkoitettu tiedekuntajärjestö. EKY pyrkii olemaan opiskelijoidemme tukena niin koulutukseen liittyvissä kuin vapaa-ajan asioissa.

EKY on säännöllisesti yhteydessä tiedekuntaan ja dekaaniin. Hallitus tapaa dekaanin noin kerran kuussa, ja sen lisäksi monissa tiedekunnan toimielimissä on opiskelijaedustajia, kuten tiedekuntaneuvostossa. EKY on myös yhdessä Pykälän, LKS:n, HLKS:n ja Justuksen kanssa osa vaalirengas HELP:iä.  Vuonna 2020 järjestettiin HELP:in edustajistovaalit, joissa EKY:stä valittiin kaksi edustajaa.

EKY:n vuosi alkoi kiireisesti, kun heti alkuvuodesta kirjoitettiin kannanotto koskien Yliopistollisen eläinsairaalan rahoitusleikkauksia, jotka iloksemme peruttiin myöhemmin keväällä. Helmikuussa eläinlääketieteellinen ja maa- ja metsätieteellinen tiedekunta sekä EKY:n ja MMYL:n edustajia tapasivat Maa- ja metsätalousministeriön sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajia. Tapaamisessa keskusteltiin tiedekuntien tulevaisuusnäkymistä. Marraskuussa järjestettiin myös Eläinlääkäri 2040 -verkkoseminaari, johon osallistui asiantuntijoita sekä opiskelijaedustajia eri vuosikursseilta. Tapahtuma oli osa visiotyötä, jonka tavoitteena on tuottaa aineksia tiedekunnan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi vastaamaan alan ja yhteiskunnan tulevaisuuden tarpeita.

Vuonna 2020 opiskelijoiden hyvinvointi oli vielä enemmän kuin tavallisesti esillä koronan ja sen tuoman etäopetuksen ja rajoitusten vuoksi. Syyskuussa perustettiin uusi hyvinvointitoimikunta, johon kuuluu EKY:n sosiaalipoliittinen vastaava sekä edustajajäseniä eri vuosikursseilta. Hyvinvointitoimikunnan tavoitteena on parantaa vuosikurssien sisäistä ja välistä kommunikaatiota sekä pyrkiä lisäämään yhteisöllisyyttä ja vähentämään stressiä ja kilpailua vuosikurssin sisällä. Lisäksi hyvinvointitoimikunta pyrkii keksimään keinoja, joilla voisi antaa tukea erityisesti ykkösille vuosikurssin yhteishengen rakentamisessa korona-aikana. Hyvinvointitoimikunta järjesti joulukuussa kaikille vuosikursseille hyvinvointikyselyn, jossa keskityttiin erityisesti opinnoissa jaksamisen, yhteisöllisyyden sekä koronarajoitusten aiheuttamien haasteiden kartoittamiseen. Kyselyn tuloksia käsiteltiin yhdessä dekaanin kanssa, ja dekaani vei tuloksia myös eteenpäin. Kysely aiotaan vakiinnuttaa kaksi kertaa lukuvuodessa tehtäväksi kyselyksi.

Perinteiset lähitapahtumat sekä vuosijuhlat jouduttiin koronan takia alkuvuoden jälkeen perumaan, ja niiden sijasta vuonna 2020 on järjestetty erilaisia virtuaalitapahtumia. Esimerkiksi keväällä perinteinen Prewappu järjestettiin Zoomissa ”karanteeniseikkailu”-tapahtumana, jossa joukkueet kiersivät Zoom-huoneita ja suorittivat erilaisia tehtäviä, kukin omalta kotisohvaltaan. Facebookiin perustettiin huhtikuussa myös ”VirtuaaliKuopio”, jossa mm. sovittiin virtuaalipeli-iltoja ja lueskeltiin virtuaali-Eppareita. Tapahtumissa on hyödynnetty paljon etäkokouspalvelu Zoomia, ja lisäksi EKY:llä on oma Discord-kanava.

Lähitapahtumien ja juhlien lisäksi erilaiset suunnitellut excursiot jouduttiin koronan takia perumaan. Jotakin yleishyödyllisestä toiminnasta saatiin kuitenkin toteutettua etänä, kuten kollegaillat Zoomissa. Liikuntaexcujen sijasta keväällä 2020 järjestettiin vuosikurssien välinen liikkumiskilpailu, jossa opiskelijat keräsivät kolmen viikon ajan kilometrejä eri liikkumistavoin omalle vuosikurssilleen. Vuosikurssi C-76 voitti kisan 6243 kerätyllä kilometrillä, ja voittajavuosikurssi sai lahjoittaa EKY:n sponsoroimana rahaa valitsemaansa hyväntekeväisyyskohteeseen. Marraskuussa järjestettiin juoksukoulu, jossa treenattiin mm.  juoksutekniikkaa ja kestävyyttä kerran viikossa Eläintarhan kentällä.

EKY:llä on useita tiedekuntajärjestön alaisia kerhoja, joita se tukee taloudellisesti. Kerhot keräävät tyypillisesti pientä jäsenmaksua, joilla ne kattavat erilaisia tapahtumia, kuten luentoja, retkiä ja paneeleita. Vuonna 2020 korona toi haasteita myös kerhojen toimintaan ja lähitapahtumien ja retkien järjestämiseen, mutta kerhot järjestivät kiitettävän paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia Zoomissa, ja tilanteen ollessa parempi myös erilaisia ulkotapahtumia. EKY sai myös uuden kerhon: Eurokerho, joka perustettiin vuoden 2020 loppupuolella. Eurokerhon tavoitteena on ensisijaisesti parantaa jäsentensä talousosaamista painottuen aihepiireihin, jotka ovat eläinlääkärin näkökulmasta merkittävimpiä, ja lisäksi kerhon tavoitteina on tuoda konkreettisia keinoja menestyä työmarkkinoilla sekä toimia eläinlääketieteen opiskelijoiden edun ajajana palkka- ja työllisyysasioissa. EKY:n speksi ”Miisa Mikälie & mahtava maailmanloppu” siirrettiin aluksi keväältä syksylle, mutta jouduttiin kuitenkin lopulta perumaan, kun koronatilanne ei ollut tarpeeksi hyvä.

Vuonna 2020 tarjottiin työkaluja erityisesti vitosvuosikurssilaisille ennen siirtymistä työelämään kandikesänä, kun eläinlääkärien Facebook-ryhmä Flutterissa asetettiin lomake, jonne eläinlääkärit täyttivät yhteystiedot ja kuvaukset kandeille suunnatuista sijaisuuspaikoista, ja joka sitten jaettiin viitos- ja kuutosvuosikursseille. Lisäksi loppukesällä 2020 kandikesää viettäneille vitoskurssilaisille lähetettiin ensimmäistä kertaa työelämävastaavan koordinoima kysely, joka koski kokemuksia eri kunnista ja klinikoilta, jaksamisen tuntemuksia sekä vinkkejä tuleville vitoskurssilaisille. Tulokset on tarkoitus analysoida, ja ne esiteltiin myös EKY:n hallitukselle. Tuloksien analysointi venyy keväälle 2021, mutta silloin olisi tarkoitus ottaa yhteyttä myös Suomen Eläinlääkäriliittoon sekä järjestää kandi-ilta vitoskurssille kyselyn tuloksiin liittyen.

 

Sofia Snellman
EKY:n hallituksen varapuheenjohtaja 2021

Kuvia EKY:n vuodesta 2020

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vieraili Viikin kampuksella helmikuussa ja tapasi EKY:n ja MMYL:n opiskelijoita. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa Yliopistollisen eläinsairaalan rahoitusleikkauksista.

 

 

IVSA Finland ehti järjestää ryhmävaihdon Edinburghiin helmi-maaliskuun vaihteessa ennen pandemiatilanteen pahenemista Euroopassa. Skotlannin opiskelijoiden vastavuoroinen retki Helsinkiin jouduttiin perumaan.

 

 

EKY:n hallitus kokousti etänä rajoitusten alettua.

 

Keväällä 2020 järjestetyn liikuntakilpailun voitti C-76 eli Cursus Calygreyhound

 

Ekyläisiä korkeasaariretkellä marraskuussa.

 

Tekstissä mainitut opiskelijajärjestöt / lyhenteiden selitys:

Pykälä ry = Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden tiedekuntajärjestö
LKS = Lääketieteen kandidaattiseura ry
HLKS = Hammaslääketieteen kandidaattiseura ry
Justus ry/rf = Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikössä opiskelevien ainejärjestö
Merikadetit ry = Merivoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerin virkaan opiskelevien kadettien oppilaskunta ja opiskelijajärjestö

MMYL = Maatalous- metsäylioppilaiden liitto ry