Rahoitus

RAHOITUS 2017 2018 2019   2020
Helsingin yliopiston jakama budjettirahoitus
(milj.euroa)
14,2 13,3 12,4     13,2
Täydentävä rahoitus (milj. euroa) 11,3 12,0 12,3     13,0
Yhteensä (milj. euroa) 25,5 25,3 24,7     26,2