Henkilöstö

HENKILÖSTÖ 2018 2019 2020
Henkilöstön lukumäärä 15.12. 274 283 297
Henkilötyövuodet (kaikki ao. luvut ovat henkilötyövuosia) 274,7 279,4 283,9
Professorit 17,4 18,3 17,9
Yliopistonlehtorit, kliiniset opettajat, yliopistotutkijat, tutkimuskoordinaattorit… 58,2 56,4 56,7
Tutkijatohtorit, yliopisto-opettajat 13,5 15,0 15,4
Tohtorikoulutettavat, erikoistuvat eläinlääkärit 55,8 58,4 58,2
Muut opetus- ja tutkimushenkilöt 0,1 0,2 0,1
Hallinto 1,1 0,8 1,2
Tekninen henkilöstö 2,0 2,0 2,1
Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö (sis. sairaalaeläinlääkärit) 119,3 122,5 129,6
Muu henkilöstö 7,3 6,0 2,6