Kaksikielisyyden ja kansainvälisten asioiden varadekaanin katsaus

Viime vuotta hallitsi maaliskuusta alkaen koronaepidemia, joka lopetti fyysiset kokoukset ja matkustamisen. Tällä oli suuria vaikutuksia mm. kansainväliseen toimintaan. Etenkin opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus väheni vuoden aikana selkeästi. Lisäksi kansainväliset kongressit siirrettiin vuodella tai järjestettiin virtuaalisesti. Osalle meistä virtuaaliset kongressit mahdollistivat osallistumisen jopa tavanomaista useampaan tapahtumaan, mutta valitettavasti sosiaalinen kanssakäyminen ja uusien suhteiden luominen useimmiten kärsi tilanteesta.

Koronalla oli myös vaikutusta ruotsinkieliseen toimintaan, kun sekä Högskoledagen että Uni på väg –tapahtumat siirtyivät virtuaalitapahtumiksi yliopiston verkkoon. Tiedekuntamme osallistui nopealla aikataululla molempiin tapahtumiin. Eläinlääkäri Thomas Grönthal ja eläinlääketieteen 6. vuosikurssin opiskelija Julianne Börman olivat mukana esittelemässä monipuolista ammattiamme ja koulutustamme Högskoledagen –videolla, joka oli yhteinen lääketieteellisen ja hammaslääketieteellisen kanssa. Eläinlääkäri Emma Lagerstedt piti virtuaaliluennon ”Hunden på kliniken – Hur vet veterinären vad som är fel?” Uni på väg- tapahtumassa. Kuvauksista ja haastatteluista vastasi Meilahden ruotsinkielisten asioiden kampuskoordinaattori Richard Backman.

Viime vuonna strategiakausi 2017-2020 loppui ja sen kauden yksi onnistumisista oli ruotsinkielinen juonneopetus (Strimman). Kandidaattivaiheen opetus alkoi syksyllä 2018 ja ensimmäiset opiskelijat ovat nyt 3. vuosikurssilla. Juonneopetuksen suunnittelu laajennettiin lisensiaattivaiheeseen, minkä on tarkoitus alkaa syksyllä 2021. Strimmanin kandidaattivaiheen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasivat tiedekuntamme ruotsinkielinen professori Anna Valros sekä koulutusohjelman vetäjä Antti Iivanainen. Lisensiaattivaiheen suunnittelusta vastasivat kliininen opettaja Maria Kareskoski ja koulutusohjelman vetäjä Riikka Keto-Timonen. Joulukuussa tiedekunnan opettajakokouksessa oli varattu aamupäivä Strimmanin esittelyyn, jossa mukana oli Åsa Mickwitz yliopistopedagogiikan keskuksesta (HYPE) kertomassa miten opetukseen voi eri tavoin lisätä ruotsinkielisiä osia.

 

UNA Europa!

Tiedekuntamme vuoden näkyvin kansainvälinen toiminta oli UNA Europa –verkoston alla. Verkoston yksi viidestä fokusalueesta on One Health, jonka akateeminen vastuuhenkilö on Olli Peltoniemi ja tutkimuskoordinaattori on Topi Tanskanen. Marraskuussa tiedekuntamme ja Etelä-Afrikan Pretorian eläinlääketieteellisen tiedekunnan välillä järjestettiin ensimmäistä kertaa seminaari, jossa kummankin tiedekunnan tutkijat esittelivät uusinta tutkimustietoa One Health –kattoteeman alla. Virtuaaliseminaarista vastasi maatalousasiantuntija Jenni Kiiholma Suomen Pretorian suurlähetystöstä.

Vuoden pääteema Kansainvälisen neuvoston ja Ruotsinkielisten asioiden lautakunnan kokouksissa oli uusi strategiakausi 2021-2030 ja toimenpiteiden valitseminen kaudelle 2021-2024.

 

Maria Fredriksson-Ahomaa
varadekaani / kaksikielisyys ja kansainväliset asiat
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto