Yliopistollinen eläinsairaala

Eläinsairaalan vuosi

Yliopistollinen eläinsairaala palvelee eläimiä, eläinten omistajia, eläinlääketieteellistä koulutusta ja tukimusta ympäri vuorokauden ja vuoden jokaisena päivänä. Eläinlääketieteen lisensiaattivaiheen opiskelijat oppivat sairaalassa välttämättömät kliiniset taidot ja pääsevät soveltamaan teoriaopintojaan käytännössä. Sairaalan potilaat luovat myös tärkeän kliinisen tutkimuksen pohjan eläinlääketieteen tutkijoille. Yliopistollisen eläinsairaalan muodostavat Viikin pieneläinsairaala ja hevossairaala, sekä Mäntäsälässä sijaitseva tuotantoeläinsairaala. Yliopistollinen eläinsairaala on myös osa valtakunnallista eläinlääkintähuoltoa: pieneläinsairaala ja hevossairaala toimivat pääkaupunkiseudun kuntien kunnallisena päivystävänä eläinlääkäripalveluna ja tuotantoeläinsairaala useiden alueensa kuntien kunnallisena eläinlääkintähuoltona. Hevossairaala on Suomen ainoa ympäri vuorokauden päivystävä hevossairaala.

Eläinsairaalan, kuten kaikkien meidän vuotta 2020, väritti hyvin voimakkaasti maailmaa koetteleva COVID-19-epidemia. Yliopistollisella eläinsairaalalla on tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä, joista se vastaa myös kriisiaikoina. Eläinsairaalan opetus-, tutkimus- ja päivystystoiminnan on jatkuttava myös epidemian aikana, vaikkakin poikkeusjärjestelyin.

On nostettava hattua ja kiitettävä sydämellisesti niin asiakkaitamme kuin henkilökunttaamme sekä opiskelijoitamme siitä, kuinka hyvin kuitenkin selvisimme vuodesta 2020.

Pieneläinsairaala

Pieneläinsairaalassa toimivat kirurginen yksikkö, sisätautiyksikkö, sekä päivystys/tehohoitoyksikkö. Toimintaa tukevat osaltaan diagnostisen kuvantamisen yksikkö, anestesiayksikkö sekä fysioterapia. Pieneläinsairaala toimii myös merkittävänä lähetesairaalana ympäri Suomea saapuville vaativille potilaille.

Keväällä 2020 alkaneet poikkeusolot vaikuttivat Yliopistollisen eläinsairaalan osalta kaikkein eniten juuri Pieneläinsairaalan toimintaan. Pieneläinsairaalassa on suurin henkilöstömäärä, eniten paikalla olevia opiskelijoita ja eniten päivittäisiä potilaita kaikista sairaaloistamme. Tämän vuoksi äkillisesti alkaneet poikkeusolot edellyttivät erityisen suuria uudelleenjärjestelyjä Pieneläinsairaalassamme niin opetuksen, kuin potilastyön suhteen. Asiakkaittemme, henkilökuntamme ja opiskelijoittemme turvallisuuden takaamiseksi huoneiden henkilömääriä pienennettiin, turvavälejä lisättiin ja suojavarusteiden käyttöön panostettiin.

Potilasmäärät jäivät poikkeusoloissa ja -järjestelyissä hieman edellisen vuoden määristä: Pieneläinsairaalassa hoidettiin vuonna 2020 yhteensä 19 286 potilasta (vuonna 2019 yhteensä 20 455 potilasta).

Hevossairaala

Hevossairaala on tärkeä koko Suomen hevosväelle, tarjoaahan se ainoana yksikkönä sairaalatasoista hoitoa hevosille joka päivä, kaikkina vuorokauden aikoina.

Hevossairaalan arkeen on vaikuttanut COVID-19-epidemian lisäksi myös MRSA- ja muiden sairaalabakteerien torjuntatyö. Työtä on jatkettu poikkeusoloista huolimatta Eläinsairaalan hygieniahoitajan johdolla. Epidemiat saatiin vuoden 2020 jo hyvin haltuun, kunnes ne vuoden lopussa jälleen nostivat päätään.

Hevossairaala palveli kuitenkin asiakkaitaan normaalisti ja lähes 3000 hevospotilasta sai Hevossairaalasta tarvitsemansa avun.

Tuontantoeläinsairaala

Tuotantoeläinsairaalan toiminta Mäntsälän Saaren kartanon alueella on jatkunut entistäkin vilkkaampana. Tilakäyntejä tehtiin yli 3 000.

Tuotantoeläinsairaalan remontti sujui suotuisissa merkeissä ja oli Eläinsairaalan vuoden suurimpia valopilkkuja. Harjakaisia vietettiin 30.1.2020 ja tilat vihittiin lopullisesti käyttöön juhlallisin menoin 6.10.2020. Uusissa tiloissa kelpaa ottaa vastaan niin tuotantoeläimiä kuin alueen pieneläimiäkin pitkälle tulevaisuuteen.

Röntgenlaitteemme uudistuvat

Merkittävän yksityisen lahjoituksen mahdollistamana vuoden 2020 aikana käynnistettiin kilpailutusprosessi pieneläinsairaalan ja hevossairaalan röntgenlaitteistojen uudistamiseksi. Kilpailutus päättyy ja hankinta tapahtuu keväällä 2021.

Henkilökuntamme pätevöityy

Pieneläinsairaalan vuoteen on mahtunut myös mieluisa pätevöitymisuutinen. ELL Riitta Seppänen on syksyllä 2020 menestyksekkäästi suorittanut loppuun kansainvälisen ECVD (dermatologia) erikoiseläinlääkäritutkinnon ja hänestä on siten tullut yksi harvoista tämän alan diplomaateista Suomessa. Onnea Riitta!

Hevossairaalassa puolestaan sairaalaeläinlääkärimme Kati Niinistö sai väitöskirjansa valmiiksi marraskuussa 2020 ja hän on nyt siis hevossairauksien diplomaatti (Dip. ECEIM) ja eläinlääketieteen tohtori. Onnea tohtorinhatusta Kati!

 

Timo Wahlroos
Yliopistollisen eläinsairaalan johtaja
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto