Opiskelun tueksi, osa 3

Kasvatustieteiden opiskelijan tukena toimivat muun muassa Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta ja käyttäytymistieteiden laitos sekä HYYn ylioppilaskalenteri. Niinikään opintojen alussa tehtävä HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma, HYYn Antoisampaan opiskeluun -opas sekä Avoimen yliopiston Opiskelun taito -sivusto voivat olla avuksi.

Myös tuutorit auttavat mielellään opiskeluasioissa!

HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma

HOPS-työskentelyn tavoitteena on lisätä opiskelun suunnitelmallisuutta ja tukea kokonaiskuvan muodostumista alan asiantuntijuuden kehittymisestä. Lisäksi tavoitteena on opiskelijan sitoutuminen oppiaineeseen ja opiskelijayhteisöön.

Hops-työskentely koostuu kahdesta osasta seuraavasti: I-osa: orientoiva osa (1 op) suoritetaan opintojen alussa. II-osa: portfolio-osa (1 op) suoritetaan kandidaatin tutkielmaseminaarin yhteydessä.

Lähde: Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tutkintovaatimukset vuosille 2012–2015

Antoisampaan opiskeluun -opas

Antoisampaan opiskeluun -opas on kirjoitettu sinulle. Sen tarkoituksena on helpottaa opiskelua yliopistossa, monipuolistaa kuvaasi opiskelusta sekä auttaa Sinua välttämään muutamia yleisimpiä sudenkuoppia opiskelu-urallasi.”

Ehdottomasti lukemisen arvoinen opas! Oppaassa käsitellään seuraavia aiheita: kuinka saada kaikki irti opiskelusta, miten opiskellaan, millä välineillä yliopisto-opiskelusta voi tehdä antoisamman, millaisia opiskelutekniikoita on, neuvoja hyvän ryhmätyön saavuttamiseksi, miten yliopistoyhteisö voi auttaa opiskelussa ja lisäksi kuinka pysyä terveenä.

Avoimen yliopiston Opiskelun taito –sivusto

Avoimen yliopiston erittäin kattavat opiskelun taitoa koskevat sivut. Osa ohjeista koskee vain avoimen yliopiston opiskelijoita, mutta suurimmaksi osaksi neuvot ovat yleispäteviä. Sivustolta löytää tietoa, millaista on opiskelijan arki, millaista luennoilla on ja miksi luennoilla kannattaa käydä, muistiinpanotekniikoista, kirjallisista tehtävistä kuten esseistä, referaateista ja oppimispäiväkirjoista, tenteistä ja hyvästä tenttivastauksesta, mitä ovat seminaarit, opintopiirit sekä kuinka opinnot arvioidaan. Lisäksi löytyy paljon vinkkejä, kuinka kehittyä opiskelijana. Opiskelun taito -sivusto.

Miten lukea tenttiin?

Ensimmäisten tenttien lähestyessä paksut tenttikirjat ja hankalat artikkelit saattavat tuntua pelottavilta. Miten kaiken tuon ehtii lukea? Miten voin muistaa kaiken? Yhtä oikeaa tapaa tenttiin valmistautumiseen ei ole, mutta tässä hiukan vinkkejä.

Keskity kokonaisuuksiin, äläkä yritä päntätä pieniä yksityiskohtia.

Yritä ymmärtää mieluummin kuin muistaa. Hyvä tenttivastaus ei ole kopio kirjasta vaan taas sitä kuuluisaa omaa pohdintaa ja hyvin perusteltuja näkökulmia.

  • Jos osaat selittää kaverille omin sanoin kirjan, artikkelin tai teorian punaisen langan, olet luultavasti ymmärtänyt lukemasi.

Perusta lukupiiri. Yhdessä on aina mukavampaa kuin yksin, ja porukassa on aina joku keneltä kysyä. Lukupiiri myös helpottaa lukurytmin suunnittelua ja siinä pysymistä. Varoitus! Tehokas lukeminen muuttuu helposti juoruiluksi, joten itsekuria tarvitaan!

Tee muistiinpanoja. Tehokkainta on luetun uudelleenjärjestely ja muokkaus, ei kopiointi! Myös kysymyksien kirjoittaminen lukemastaan voi olla hyödyllistä. Muistiinpanojen tekeminen on hidasta, joten ajanhallinta on erityisen tärkeää.

Sivistä kaveria. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta osallistua lukupiiriin, lukemaansa voi aina kertoa omin sanoin kaverille/kämppikselle/seurustelukumppanille/perheenjäsenille. Näin sinun täytyy muokata lukemaasi omaan suuhun sopivaksi ja samalla jaat arvokasta tietoa eteenpäin.

Kokeile rohkeasti uusia tapoja lukea. Opiskelutapoja voi opetella, eikä se tuttu tapa aina välttämättä ole paras. Asiantuntevaa opastusta opiskeluun ja tietoa opiskelutekniikoista saat Antoisampaan opiskeluun -oppaasta.

Allekirjoittanut ei vastaa näiden vinkkien pohjalta saaduista tenttiarvosanoista! Kyseessä on itse hyväksi havaitut vinkit ja kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Katso myös vinkkejä oppimispäiväkirjan tekemiseen!