Didacta presenterar sig

Hälsningar från Ankdammen!

Didacta är ämnesföreningen för dem som studerar allmän- och vuxenpedagogik vid Beteendevetenskapliga fakulteten. Jepp, man hör faktiskt en del svenska i skolans korridorer. Vi är en liten förening som får ungefär 12 nya medlemmar per år men i och med den nya Barnträdgårdslärarlinjen och samarbetet med dem sträcker sig vår verksamhet ut till ännu fler personer.

Vi ordnar en hel del evenemang av olika slag och vi har möte ungefär en gång i månaden. Nu till hösten kör vi igång med bland annat Gulissists, Tallin Kryssning, Guliskväll, vin- och ostkväll och Kräftskiva. Eftersom vi är en såpass liten förening så kommer vi väldigt nära våra medlemmar och man kan känna att Didacta är som en liten familj. Alla känner alla och vi ordnar ofta möte hemma hos någon i styrelsen.

Didactan haalarimerkki.

Nu under hösten är vårt viktigaste mål att få med alla gulisar i vår verksamhet och vi vill välkomna alla gulisar med öppna armar. Didacta har ett tätt samarbete med tutorerna och via dem kan du som gulis introduceras till Didacta.

Fast Didacta är en del av ankdammen vill vi också gärna samarbeta med de finska ämnesföreningarna! Vi deltar gärna i t.ex. Peducas evenemang och vi hoppas att finska studeranden också skulle våga sig till att delta i våra happenings ! ”Joskus vois mennä niinkuin Strömsössä”.

Titta gärna in på vår hemsida (kolla speciellt in vår gulis ABC!) och tveka inte med att klicka på like på Didactas Facebook sida, där hittar du mera information om oss och om vår verksamhet!

kvack kvack: Didacta

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ainejärjestöt

On aika tutustua hieman tiedekuntamme ainejärjestöihin! Tässä lista kaikista kolmestatoista (13) ainejärjestöstä, jotka toimivat käyttiksessä. Myöhemmin on tiedossa pidemmät esittelyt yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoille läheisimmistä ainejärjestöistä eli Peducasta, AKK:sta ja Didactasta sekä tiedekunnan yhteistyöjärjestöstä Conduksesta. Pysy siis kuulolla! Lopussa on vielä kuva käyttiksen ainejärjestöistä laitoksittain.

Aikuiskasvatuksen Kilta ry (AKK)

Aikuiskasvatuksen Kilta on Helsingin yliopiston piirissä toimiva järjestö, jonka jäseneksi voivat liittyä kaikki aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen alasta kiinnostuneet. AKK:hon kuuluu niin Helsingin yliopiston opiskelijoita kuin työelämässä oleviakin. Katso AKK:n nettisivut.

Allofoni ry

Allofoni on fonetiikan ja puheviestinnän ainejärjestö Helsingin yliopistolla. Katso Allofonin nettisivut.

Didacta r.f.

Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessa tiedekunnassa yleistä ja aikuiskasvatustiedettä ruotsiksi opiskelevien ainejärjestö. Katso Didactan nettisivut.

Ebe ry

Ebe on Helsingin yliopistossa lastentarhanopettajiksi opiskelevien ainejärjestö. Katso Eben nettisivut.

Erikeepperi

Erikeepperi on Helsingin yliopistossa erityispedagogiikkaa opiskelevien ainejärjestö. Katso Erikeepperin nettisivut.

Foni ry

Foni on Helsingin yliopiston logopedian opiskelijoiden ainejärjestö. Katso Fonin nettisivut.

HAO ry

Helsingin aineenopettajiksi opiskelevat ry eli HAO on toiminut vuodesta 1969 Helsingin yliopistossa aineenopettajiksi opiskelevien hyväksi. HAO on monialainen ainejärjestö, joka kokoaa yhteen niin humanistiset kuin luonnontieteellistaustaiset tulevat opettajat. Jäseniksi voivat liittyä kaikki aineenopettajan pedagogisten opintojen suoritusoikeuden saaneet HY:n opiskelijat. Katso HAOn nettisivut.

Intelligenzia ry

Intelligenzia on Helsingin yliopiston kognitiotieteen ainejärjestö. Katso Intelligenzian nettisivut.

Kompleksi ry

Kompleksi on Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö. Katso Kompleksin nettisivut.

Kopeda ry

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry eli tuttavallisemmin Kopeda, on jo 61 vuoden ikään yltänyt Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnanopettajankoulutuslaitoksen kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutuksessa opiskelevien ainejärjestö. Katso Kopedan nettisivut.

Peduca ry

Peduca on luokanopettajaksi ja kasvatustiedettä (yleinen- ja aikuiskasvatustiede) opiskelevien ainejärjestö Helsingin yliopistossa. Katso Peducan nettisivut sekä Peduca tiedottaa -blogi.

Phenomena ry

Phenomena on kasvatuspsykologian opiskelijoiden ja opettajankoulutuslaitoksen henkilökunnan perustama ainejärjestö. Kasvatuspsykologian pääainelinja on yksi kolmesta mahdollisesta linjasta Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Katso Phenomenan nettisivut.

Tekstiilarit ry

Tekstiilarit on Helsingin yliopistossa käsityönopettajaksi ja käsityötiedettä opiskelevien ainejärjestö. Katso Tekstiilareiden nettisivut.

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ainejärjestöt. Kaavio: Jussi Järvinen.