Opiskelun tueksi, osa 3

Kasvatustieteiden opiskelijan tukena toimivat muun muassa Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta ja käyttäytymistieteiden laitos sekä HYYn ylioppilaskalenteri. Niinikään opintojen alussa tehtävä HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma, HYYn Antoisampaan opiskeluun -opas sekä Avoimen yliopiston Opiskelun taito -sivusto voivat olla avuksi.

Myös tuutorit auttavat mielellään opiskeluasioissa!

HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma

HOPS-työskentelyn tavoitteena on lisätä opiskelun suunnitelmallisuutta ja tukea kokonaiskuvan muodostumista alan asiantuntijuuden kehittymisestä. Lisäksi tavoitteena on opiskelijan sitoutuminen oppiaineeseen ja opiskelijayhteisöön.

Hops-työskentely koostuu kahdesta osasta seuraavasti: I-osa: orientoiva osa (1 op) suoritetaan opintojen alussa. II-osa: portfolio-osa (1 op) suoritetaan kandidaatin tutkielmaseminaarin yhteydessä.

Lähde: Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tutkintovaatimukset vuosille 2012–2015

Antoisampaan opiskeluun -opas

Antoisampaan opiskeluun -opas on kirjoitettu sinulle. Sen tarkoituksena on helpottaa opiskelua yliopistossa, monipuolistaa kuvaasi opiskelusta sekä auttaa Sinua välttämään muutamia yleisimpiä sudenkuoppia opiskelu-urallasi.”

Ehdottomasti lukemisen arvoinen opas! Oppaassa käsitellään seuraavia aiheita: kuinka saada kaikki irti opiskelusta, miten opiskellaan, millä välineillä yliopisto-opiskelusta voi tehdä antoisamman, millaisia opiskelutekniikoita on, neuvoja hyvän ryhmätyön saavuttamiseksi, miten yliopistoyhteisö voi auttaa opiskelussa ja lisäksi kuinka pysyä terveenä.

Avoimen yliopiston Opiskelun taito –sivusto

Avoimen yliopiston erittäin kattavat opiskelun taitoa koskevat sivut. Osa ohjeista koskee vain avoimen yliopiston opiskelijoita, mutta suurimmaksi osaksi neuvot ovat yleispäteviä. Sivustolta löytää tietoa, millaista on opiskelijan arki, millaista luennoilla on ja miksi luennoilla kannattaa käydä, muistiinpanotekniikoista, kirjallisista tehtävistä kuten esseistä, referaateista ja oppimispäiväkirjoista, tenteistä ja hyvästä tenttivastauksesta, mitä ovat seminaarit, opintopiirit sekä kuinka opinnot arvioidaan. Lisäksi löytyy paljon vinkkejä, kuinka kehittyä opiskelijana. Opiskelun taito -sivusto.