Sivuaineinfo tiistaina 16.10.

Mitä?

Oletko miettinyt, mitä voisit valita sivuaineeksi? Onko mielessäsi jokin sivuaine, mutta et tiedä miten ja missä sitä voisi opiskella?

Infoissa käsitellään seuraavia asioita:

  • Mitä opintoja hyväksytään sivuaineeksi?
  • Missä sivuaineita voi suorittaa?
  • JOO-opiskelu muissa yliopistoissa
  • Sivuaineiden opiskelu ulkomailla

Milloin ja missä?

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta järjestää kaksi sivuaineinfoa:

  • käyttäytymistieteiden laitoksen opiskelijoille tiistaina 16.10. klo 16–18 (Siltavuorenpenger 10 aud 1).
  • opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille torstaina 18.10. klo 16–18 (Siltavuorenpenger 10 aud 1).

Tapahtuma myös täällä.

Opiskelun tueksi, osa 3

Kasvatustieteiden opiskelijan tukena toimivat muun muassa Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta ja käyttäytymistieteiden laitos sekä HYYn ylioppilaskalenteri. Niinikään opintojen alussa tehtävä HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma, HYYn Antoisampaan opiskeluun -opas sekä Avoimen yliopiston Opiskelun taito -sivusto voivat olla avuksi.

Myös tuutorit auttavat mielellään opiskeluasioissa!

HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma

HOPS-työskentelyn tavoitteena on lisätä opiskelun suunnitelmallisuutta ja tukea kokonaiskuvan muodostumista alan asiantuntijuuden kehittymisestä. Lisäksi tavoitteena on opiskelijan sitoutuminen oppiaineeseen ja opiskelijayhteisöön.

Hops-työskentely koostuu kahdesta osasta seuraavasti: I-osa: orientoiva osa (1 op) suoritetaan opintojen alussa. II-osa: portfolio-osa (1 op) suoritetaan kandidaatin tutkielmaseminaarin yhteydessä.

Lähde: Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tutkintovaatimukset vuosille 2012–2015

Antoisampaan opiskeluun -opas

Antoisampaan opiskeluun -opas on kirjoitettu sinulle. Sen tarkoituksena on helpottaa opiskelua yliopistossa, monipuolistaa kuvaasi opiskelusta sekä auttaa Sinua välttämään muutamia yleisimpiä sudenkuoppia opiskelu-urallasi.”

Ehdottomasti lukemisen arvoinen opas! Oppaassa käsitellään seuraavia aiheita: kuinka saada kaikki irti opiskelusta, miten opiskellaan, millä välineillä yliopisto-opiskelusta voi tehdä antoisamman, millaisia opiskelutekniikoita on, neuvoja hyvän ryhmätyön saavuttamiseksi, miten yliopistoyhteisö voi auttaa opiskelussa ja lisäksi kuinka pysyä terveenä.

Avoimen yliopiston Opiskelun taito –sivusto

Avoimen yliopiston erittäin kattavat opiskelun taitoa koskevat sivut. Osa ohjeista koskee vain avoimen yliopiston opiskelijoita, mutta suurimmaksi osaksi neuvot ovat yleispäteviä. Sivustolta löytää tietoa, millaista on opiskelijan arki, millaista luennoilla on ja miksi luennoilla kannattaa käydä, muistiinpanotekniikoista, kirjallisista tehtävistä kuten esseistä, referaateista ja oppimispäiväkirjoista, tenteistä ja hyvästä tenttivastauksesta, mitä ovat seminaarit, opintopiirit sekä kuinka opinnot arvioidaan. Lisäksi löytyy paljon vinkkejä, kuinka kehittyä opiskelijana. Opiskelun taito -sivusto.

Ilmoittautuminen syksyn opintoihin

Ilmoittautuminen syksyn opintoihin alkaa keskiviikkona 13.8. klo 12. Tuutorit järjestävät orientointiviikolla tiistaina 26.8. klo 12 ATK-infon, jossa mm. ilmoittaudutaan yhdessä syksyn opintoihin. Ei siis hätää, jos et vielä tiedä, mitä kursseja valita, tai miten ilmoittautuminen tapahtuu!

Mitä kursseja valita?

Lukuvuoden aikana tulisi yliopiston suosituksen mukaan suorittaa noin 60 opintopistettä (op), eli noin 30 op per lukukausi. Jos et ole vielä tehnyt lainkaan kasvatustieteiden opintoja, voi olla hyvä aloittaa perusopinnoista (25 op). Lisäksi hopsin, eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman, ensimmäinen osa on hyvä suorittaa heti syksyllä.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tutkintovaatimukset vuosille 2012–2015 löytyvät täältä. Maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset täältä.

Jos kaipaat henkilökohtaisempaa apua opintosuunnitelman tekemisessä, voit ottaa yhteyttä meihin tuutoreihin. Tutkintorakennetta koskien voi ottaa yhteyttä käyttäytymistieteiden laitoksen osastosihteeriin, Päivi Lamariin paivi.lamari[at]helsinki.fi tai amanuenssiin, Anita Holmiin anita.holm[at]helsinki.fi. Muista myös hyödyntää ensimmäisten viikkojen amanuenssitapaamiset!

Kuinka ilmoittautuminen tapahtuu?

Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu WebOodista löytyvän opinto-oppaan kautta (Opetus/Opintojaksot > Opinto-oppaat > Käyttäytymistieteellinen tiedekunta > Käyttäytymistieteiden laitos > Kasvatustieteet/kandidaatti, 2012–2013). Ilmoittautuminen kursseille vaatii sisäänkirjautumisen yliopiston tunnuksilla.

WebOodi on yksi yliopiston verkkoalustoista, joihin tutustutaan lähemmin ATK-infossa. WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen -käyttöopasta pääset halutessasi vilkaisemaan täällä.