Mitä kuuluu kotitalouspedagogiikan tutkimukselle?

HEED -tiimi toimitti vasta ilmestyneen International Journal of Home Economics:n kotitalouspedagogiikan teemanumeron, jossa julkaistiin seitsemäntoista kotitalouspedagogiikkaa eri näkökulmista lähestyvää tutkimusartikkelia. Kirjoittajakutsun saaman suosio kertoo, että kotitalousalan opetustehtävissä toimivat näkevät tutkimuksen välineenä oman työnsä kehittämiseen.

Yleistä kotitalouspedagogiikkaa käsittelevissä artikkeleissa pohditaan kotitalouden moniulotteisuutta, mahdollisuuksia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen ja oppiaineen uusiutumista. Perusopetusta käsittelevissä tutkimuksissa näkökulmina oli kestävyys, eettisyys,  tasa-arvo, syväoppiminen ja opetusta kehittävän tutkimuksen käytännöt. Kuusi korkeakoutusta käsittelevää artikkelia pyrkivät kehittämään relevanttia pedagogiikkaa, joka tukisi entistä paremmin kotitalousalan tulevien ammattilaisten osaamista ja työn jatkuvaa kehittämistä.

Artikkelien kirjoittajat toimivat hyvin erilaisissa konteksteissa eri puolilla maailmaa. Moninaisista sisältöalueista ja koulutusohjelmista huolimatta artikkeleissa on nähtävissä jaettuja lähestymistapoja ja kehittämiskohteita. Miten opetuksessa voidaan tukea merkityksellistä, yleisiä valmiuksia antavaa oppimista? Kuinka vastata jatkuvaan muutokseen? Miten opetussuunnitelmat pysyvät mukana muutoksessa?

Oman työn analyyttinen tarkastelu, opiskelijoiden näkökulman kuunteleminen ja tutkimuksen mahdollistama reflektio ovat tarjonneet kirjoittajille mahdollisuuden katsoa omaa työtään uusista näkökulmista. Meille lukijoille tekstit voivat avata ikkunoita toisiin todellisuuksiin ja inspiroida pohtimaan, miten omaa työtä voisi tutkia ja kehittää. Antoisia lukuhetkiä! Artikkeleista voi keskustella vaikkapa tämän blogin kommenttikentässä.

Ps. Artikkelit voi ladata myös yksittäisinä PDF -tiedostoina täältä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *