‘’Nyt on aika antaa sekavalle perhelainsäädännölle Marie Kondo-käsittely’’ 

Japanin perhelainsäädännössä ei tunnisteta lainkaan sateenkaariperheitä tai sateenkaaripareja. Seksuaalivähemmistöjen asema on Japanissa vaikea, koska miehen ja naisen liitto on tärkeä ja keskeinen osa traditiota. Useissa japanilaisen populaarikulttuurin suosituissa teoksissa on pitkä perinne samaa sukupuolta esittävien parien kuvaamiselle. Tästä huolimatta japanilaisilla sateenkaari-ihmisillä on arkielämässään vielä paljon haasteita. Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää esiintyy Japanissa kouluissa, vuokra-asunnon saamisessa, työelämässä ja erilaisissa yhteiskunnan palveluissa.  Japanilainen oikeustieteen professori Keisuke Mark Abe kertoi tutkijavierailullaan 28.8.2019 Helsingissä japanilaisesta perhelainsäädännöstä. 

 

Pariskuntana arkielämässävieraana lain edessä 

Erään Japanin kansalaisen taiwanilainen puoliso muutti vuonna 1992 Japaniin. Pariskunta eli yhdessä ja molemmat kävivät töissä. Arkielämä mutkistui vuonna 2016, kun Japanin viranomaiset totesivat taiwanilaisen puolison oleskelevan Japanissa luvatta. Avioliitto olisi ratkaissut ongelman, mutta tälle pariskunnalle se ei ollut mahdollista, koska molemmat olivat miehiä. Asiaa käsiteltiin oikeudessa ja taiwanilainen määrättiin karkotettavaksi maasta. Karkoituspäätös kuitenkin peruttiin maaliskuussa 2019 ja tätä voidaan pitää merkittävänä ennakkotapauksena.

Todistus samaa sukupuolta olevan pariskunnan parisuhteesta on käytössä joissain Japanin suurista kaupungeista, kuten Sapporossa, Shibuiassa ja Fukuokassa. Todistuksen myöntää pyynnöstä kaupunki ja sillä ei ole varsinaista lainvoimaa. Arkielämässään sateenkaariparit kuitenkin hyötyvät todistuksesta, koska sen avulla esimerkiksi useat sairaalat, pankit ja vakuutusyhtiöt kohtelevat heitä perheenä. Valitusmahdollisuutta ei kuitenkaan ole, mikäli joku taho ei ota parisuhdetodistusta huomioon.

 

Lapsella on oikeus kaikkiin vanhempiinsa 

Suomessa lainsäädäntö on kehittynyt myönteisesti sateenkaariperheisiin liittyen erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Edelleen on kuitenkin perhemuotoja, joiden lasten oikeuksia ja asemaa ei ole turvattu yhteiskunnan toimesta lainsäädännöllä. Tämä koskettaa erityisesti niitä lapsia, joilla on useampia kuin kaksi vanhempaa ja/tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvia vanhempia. Olemme osa Eurooppaa ja Euroopan Unionin jäseninä myös sateenkaariparien ja sateenkaariperheiden pitäisi pysytä liikkumaan EU:n sisällä vapaasti ja vailla pelkoa syrjinnästä. Muutamissa Euroopan Unionin jäsenmaissa on ollut huolestuttavaa taantumaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien osalta. Sateenkaari-ihmisten oikeuksia käsiteltiin korkean tason konferenssissa, jossa pyrittiin löytämään yhteisiä yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden linjoja EU:n tasolla.  On tärkeää, että Suomi asettuu puheenjohtajakautenaan selkeästi puolustamaan näiden vähemmistöjen ihmisoikeuksia. 

 

‘’Iloa säkenöivää järjestystä perhelainsäädäntöön!’’ 

Japanilainen oikeustieteen professori Keisuke Mark Abe työskentelee tällä hetkellä vierailevana tutkijana Englannissa Oxfordin yliopistossa ja Lontoon Kings Collegessa. Hän kertoi ihailevansa Suomen erityisesti viime vuosina hyvin kehittynyttä lainsäädäntöä LHBTQ-asioihin liittyen ja oli iloinen saadessaan pitää vierailevan tutkijan puheenvuoron Japanin perhelainsäädännön tilasta vieraillessaan Helsingissä. Keisuke Mark Abe oli kiinnittänyt huomiota Suomen, muiden Pohjoismaiden ja muutamien Euroopan maiden osalta erityisesti siihen, että kansalaisjärjestöt ja aktivistit olivat toiminnallaan aktiivisesti vaikuttaneet lainsäädännön kehitykseen.  

 Japanissa toimii seksuaali-ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavia järjestöjä ja yksi näkyvimmistä on EMA-järjestö, joka pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan tasa-arvoisen avioliittolain saamiseen Japaniin. Professori Abe arveli kysyttäessä, että tasa-arvoinen avioliittolaki voisi tulla Japanissa voimaan kymmenen vuoden sisällä. Esityksensä nimen mukaisesti hän toivoi perhelainsäädäntöön Marie Kondon kehittämää KonMari-metodia, jossa kaikesta turhasta luovutaan ja jäljelle jääville osille järjestetään oikeat paikat. Poliittisessä ilmapiirissä on havaittavissa muutoksia, jotka voisivat vielä edetessään tuoda suotuisia muutoksia ja ”säkenöivää iloa” seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville. Japani on Keisuke Mark Aben mukaan monilla tavoilla moderni yhteiskunta, mutta perheeseen ja perhe-elämään liittyvät perinteet ovat alkaneet uudistua vasta Y-sukupolven nuorten aikuisten kohdalla.    

Sonja Anttila, tohtorikoulutettava

SEDUCE-tohtoriohjelma, HEED-hanke