Alussa oli

Kolmiosainen Suo. Kuokka. Jussi -verkkoartikkeli hahmottelee aihepiirin, jota tämä blogi pohtii. Juttu raapii vain pintoja, mutta nostaa esiin sen, miten ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on usealle tieteenalalle polttava kysymys ja monella eri tavalla kipeä kriisi.