Categories
Pöytäkirjat

Syyskokouksen pöytäkirja

Karavaanin syyskokous

ti 28.10.2008 klo 16.00

Läsnäolijat:

Jannika Aakkula
Ida Heimonen
Elina Juvonen
Heidi Kaikkonen
Taija Kanerva
Maria Kornienko
Jussi Laisi
Lasse Lehtonen
Niina Lätti
Veli-Matti Palomäki
Jenni Pensikkala
Outi Rajapuro
Antti Riikonen
Anna-Kaisa Tirkkonen
Suvi Valsta
Turo Ylitalo

Kokous avattiin klo 16.05 ja todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niina Lätti, sihteeriksi Suvi Valsta, pöytäkirjantarkastajiksi Elina Juvonen ja Lasse Lehtonen ja ääntenlaskijoiksi Ida Heimonen ja Outi Rajapuro. Kokouksen työjärjestys vahvistettiin muutoksitta ja seuraavan kauden toimintasuunnitelma vahvistettiin korjauksineen. Yhdistyksen säännöt tarkistettiin ja päätettiin, että pidetään sääntömuutoksia käsittelevä yleiskokous myöhemmin syystalvella. Päätettiin ehdottaa hallituksen jäsenmäärän nostamista 5–9 varsinaiseen jäseneen ja lisäksi Karavaanin jäsenrekisterin perustamista, rekisteriin kuulumisen vahvistaisivat jäsenet vuosittain. Näin saataisiin parempi kuva Karavaanin tämänhetkisestä jäsenmäärästä, ja lisäksi rekisteri on tarpeen perustaa HYY:n toiminta-avustuksien saamisen edellytyksenä. Seuraavaksi käsiteltiin seuraavan vuoden talousarvio, jonka kokous hyväksyi ilman muutoksia yksimielisesti.

Valittiin Karavaanille vuoden 2009 puheenjohtaja ja hallitus. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Niina Lätti, varapuheenjohtajaksi Mia Meri, sihteeriksi Suvi Valsta ja rahastonhoitajaksi Lasse Lehtonen. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Taija Kanerva, Jenni Pensikkala, Ida Heimonen, Elina Juvonen ja Heidi Kaikkonen. Varajäseniksi valittiin Veli-Matti Palomäki ja Antti Riikonen. Tilintarkastajiksi valittiin Jussi Laisi ja Jannika Aakkula ja edellä mainittujen henkilökohtaisiksi varatilintarkastajiksi Outi Rajapuro ja Anna-Kaisa Tirkkonen. Lisäksi päätettiin Karavaanin toimihenkilöistä vuodelle 2009 seuraavasti:

– tiedottaja: Taija Kanerva (postituslistavastaavan ja historioitsijoiden toimet päätettiin yhdistää tiedottamisesta vastaavien toimihenkilöiden yhteyteen)

– nettivastaava: Jenni Pensikkala

– blogivastaava: Outi Rajapuro

– tilavastaava: Anna-Kaisa Tirkkonen

– kulttuurivastaava: Elina Juvonen (liikuntavastaavan toimi päätettiin yhdistää kulttuurivastaavan toimeen)

– tapahtumavastaavat: Heidi Kaikkonen (päävastaava), Maria Kornienko, Suvi Paavola, Veli-Matti Palomäki, Taija Kanerva

– opintovastaava: Suvi Valsta

– työelämävastaavat: päätettiin valita myöhemmissä kokouksissa

– ympäristövastaava: Ida Heimonen

– jäsenrekisterivastaava: Jenni Pensikkala

Muiden asialistalla olevien asioiden osalta päätettiin, että keskustelua laitoksen opetustarjonnasta käydään pe 31.10. klo 14 alkavassa kokouksessa. Pikkujoulujen päivämääräksi ehdotettiin 11.12. ja niitä pidettäväksi Rauhan asemalla: kummatkin hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi päätettiin, että 19.11. pidetään fuksisyksyn päättäjäiset. Kokous päätettiin klo 17.32.