Categories
Pöytäkirjat

Karavaanin hallituksen kokous 2/2009, 11.2.2009

Läsnäolijat:

Niina Lätti
Suvi Valsta
Ida Heimonen
Lasse Lehtonen
Heidi Kaikkonen
Maria Kornienko
Veli-Matti Palomäki
Suvi Paavola
Taija Kanerva
Tuomas Hakuri
Jenni Pensikkala
Outi Rajapuro


Asialista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Asialistan hyväksyminen
 4. HYY:n toiminta-avustusasiakirjojen läpikäyminen
 5. Toimialat
 6. Pile-edustus
 7. Haalarimerkkien tilanne
 8. Ilmoitusasiat
 9. Muut esille tulevat asiat
 10. Seuraavasta kokouksesta päättäminen
 11. Kokouksen päättäminen

 1. Kokous avattiin klo 14.20.
 2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Asialistalle lisättiin kohtien 9 ja 10 väliin kohta “Seuraavasta kokouksesta päättäminen”.
 4. HYY:n toiminta-avustusasiakirjoista todettiin, että haun deadline on 27.2. ja viime vuoden toimintakertomus pitäisi olla tulossa Teemu Meriläiseltä piakkoin. Toimialuevastaavat kirjoittavat oman osuutensa ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja toimittavat ne Niina Lätille 19. helmikuuta mennessä. Lisäksi tarkastettiin ja hyväksyttiin viime vuoden toimintakalenterin pienin muokkauksin.
 5. Puheenjohtaja Niina Lätti on pitänyt yhteyttä kattoainejärjestö Humanisticumiin kokoustamalla ja samalla hoitanu suhteita tännepäin. Tiedotuksella on suunnitelmissa Karavaanin web-sivujen päivitys lähiaikoina: päivitettäisiin muun muassa ulkoasua sekä sisältöä. Lisäksi sivuille on ollut suunnitteilla “varjo-opinto-opas”, jonne suunniteltiin laitettavaksi yleisiä ohjeita opiskeluun sekä lista muiden laitosten tarjoamasta, AAKKL:lle hyväksiluettavasta opetustarjonnasta. Blogia on päivitetty viime aikoina ja se on aktiivisesti toiminnassa. Tätä tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa. Tila-asioista sovittiin, että tilavastaava Anna-Kaisa Tirkkonen osallistuu HC:n klusterisääntökokoukseen ja että laitoksen kahvihuoneelle hankittaisiin rättejä. Kulttuurivastaava Elina Juvonen järjesti ekskursio Aasiax3-museoviikonloppuun ja ekskursio keräsi mahtavat kolme innokasta karavaanaria ekskuilemaan. Tapahtumista sovittiin, että järjestetään Kiina-ilta 20.4. Alina-salissa (vastuuhenkilö: Veli-Matti Palomäki), ysäri-disko 23.3. Alina-salissa yhdessä Mythoksen kanssa (vastuuhenkilö: Suvi Paavola), laskiaiseksku HC:n bileisiin (Taijaa tiedottaa) ja lisäksi väliviikon illanistujaiset 6.3. Uuden B-rapun Alasaunalla (vastuuhenkilö: Niina Lätti). Opintovastaava oli ollut mukana opinto- ja työelämävastaavien kokoontumisessa, jossa oli käsitelty ensisijaisesti laitosrakenneuudistusta ja ensi syksyn hallintovaaleja, ja tulisi osallistumaan myös HC:n ja hallopedien yhteiseen kokoontumiseen 12.2. samoihin teemoihin liittyen. Ympäristöasioista sovittiin, että Ida Heimonen pyytäisi ehdotuksia Karavaanin saaman ympäristömerkin voittorahojen käytöstä karavaanilaisilta; hallitus sopi jo kuitenkin, että osa rahoista käytettäisiin uuden vedenkeittimen ostamiseen kahvihuoneelle. Suvi Paavola lupasi selvittää vedenkeittimien hintoja. Jäsenrekisterivastaava Jenni Pensikkala totesi jäseniä olevan tällä hetkellä 120 henkeä ja sanoi laittavansa vielä muistutuksia jäsenrekisterin luomisesta.
 6. Edustuksesta sovittiin, että se budjetoidaan tarkemmin toiminta-avustuspäätöksen tultua. Ehdotettiin kuitenkin, että sitsi-, ym. edustusta tuettaessa sovellettaisiin “HC:n mallia” eli niin, että yhden osallistujan menon järjestöä edustamaan Karavaani kustantaisi kokonaan, kaksi henkilöä saisivat avustusta puolet hinnasta, kolme henkilöä kolmasosan hinnasta jne. Suvi Valsta ja Turo Ylitalo käyvät luomassa yhteyksiä Mythokseen Epäonnisen rakkauden kemuissa pe 13.2., Niina Lätti ja Jenni Pensikkala  ilmoittautuivat edustamaan Karavaania Nefan vuosijuhlissa. HC:n ja Kannunvalajien sitseissä Karavaania edustavat Taija Kanerva ja Maria Kornienko (Niina Lätti, Suvi Valsta ja Turo Ylitalo HC:n puolesta). Lisäksi 23.4. järjestetään Hesarin appro, johon on osallistumassa jonkinlainen joukko karavaanareita. Heidi Kaikkonen koordinoi appro-osallistumisia.
 7. Haalarimerkkikilpailuu tuli kaksi osallistumista ja sovittiin, haalarimerrkikilpailua jatketaan maaliskuun loppuun asti, jotta saisimme lisää ehdotuksia ja Sonja ehtisi piirtää puhtaaksi ehdotuksensa. Maria Kornienko suunnittelee kirjoitusjärjestelmämerkin. Itse merkit teetetään vapuksi.
 8. Ilmoitusasioina todettiin että Turolla on nenä.
 9. Päätettiin, että Karavaanille ostetaan (jälleen HC:n mallia) muistitikku, jolla voidaan kätevästi ja ympäristöä säästäen säilyttää Karavaanin tärkeät dokumentit.
 10. Seuraava kokous järjestetään viikolla 11 ja Niina Lätti järjestää siitä äänestykseen Doodleen.
 11. Kokous päätettiin klo 15.21.