Categories
Pöytäkirjat

Karavaanin yleiskokous 11.2. klo 14

Läsnäolijat:
Niina Lätti
Suvi Valsta
Ida Heimonen
Lasse Lehtonen
Heidi Kaikkonen
Maria Kornienko
Veli-Matti Palomäki
Suvi Paavola
Tuomas Hakuri
Jenni Pensikkala


Esityslista:

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valitseminen
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
 4. Sääntömuutos
 5. Kokouksen päättäminen

 1. Kokous avattiin klo 14.10 ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niina Lätti, sihteeriksi Suvi Valsta ja pöytäkirjan tarkastajiksi Lasse Lehtonen ja Heidi Kaikkonen.
 2. Yleiskokoukseen saapui tarpeeksi osallistujia (min. 1 henkilö), joten se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Kokouksen työjärjestys vahvistettiin sellaisenaan.
 4. Alla esitettyä sääntömuutosta kannatettiin yksimielisesti seuraavien muokkauksien jälkeen:

Karavaanin sääntömuutos 2009

  Nykyinen:
  4. Yhdistyksen jäseniä voivat olla ne Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan jäsenet, joilla on vähintään yksi osasuoritusmerkintä jostakin laitoksen opetusohjelmaan kuuluvasta aineesta.Muutetaan:
  4. Yhdistyksen jäseniä voivat olla ne Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan jäsenet , jotka ovat pääaineopiskelijoita Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksella tai joilla on vähintään yksi osasuoritusmerkintä jostakin laitoksen opetusohjelmaan kuuluvasta aineesta. Yhdistyksen jäseneksi liitytään jäsenrekisterin kautta. Hallitus voi hyväksyä jäseniksi myös HYY:hyn kuulumattomia henkilöitä harkintansa mukaan , kuitenkin niin, että yli puolet yhdistyksen jäsenistä kuuluu HYY:hyn.Nykyinen:
  6. Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous mhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää taikka vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistö sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää. Tällöin yhdistyksen kokous on pidettävä viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön jättämisestä. Yhdistyksen kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus. Kokouskutsu on julkaistava laitoksen ilmoitustaululla tai Ylioppilaslehdessä vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. aaliskuun ja syyskokous syksyllä marraskuun loppuun mennessä.

  Muutetaan:
  6. Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous mhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää taikka vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistö sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää. Tällöin yhdistyksen kokous on pidettävä viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön jättämisestä. Yhdistyksen kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus. Kokouskutsu on julkaistava Karavaanin sähköpostilistalla vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. aaliskuun ja syyskokous syksyllä marraskuun loppuun mennessä.

  Nykyinen:
  8. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut hallituksen puheenjohtaja ja viisi hallituksen jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä on läsnä.

  Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettä viimeistään kolmen viikon kuluttua kalenterivuoden alusta.

  Muutetaan:
  8. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut hallituksen puheenjohtaja ja 5-8 hallituksen jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituslaisista on paikalla.

  Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettä kalenterivuoden ensimmäisen kuukauden aikana.

5.  Kokous päätettiin klo 14.18.