Categories
Pöytäkirjat

Karavaanin hallituksen kokous 7/2009, 15.10.2009

Läsnäolijat:

Taija Kanerva
Jenni Pensikkala
Elina Juvonen
Lasse Lehtonen
Maria Kornienko
Veli-Matti Palomäki
Turo Ylitalo
Anna Valtonen
Piia Ylitalo


Asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Sääntömuutos
 4. Halloped-vaalit
 5. Ilmoitusasiat
 6. Meta
 7. Seuraavan kokouksen ajankohta
 8. Kokouksen päättäminen

 1. Kokous avattiin klo 18.01.
 2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 3. Alla esitettyä sääntömuutosta kannatettiin yksimielisesti seuraavien muokkauksien jälkeen:
  Karavaanin sääntömuutos 2009
  Muutetut kohdat lihavoitu

  ENNEN
  2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja
  kulttuurien laitoksessa, jota näissä säännöissä tästä lähtien kutsutaan laitokseksi,
  opiskelevien yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä pyrkiä edistämään laitoksen edustamien
  tieteenalojen tuntemusta, tutkimusta ja opiskelua.

  NYT
  2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja
  kulttuurien laitoksessa (1.1.2010 lähtien Maailman kulttuurien laitoksessa), jota
  näissä säännöissä tästä lähtien kutsutaan laitokseksi, Aasian ja Afrikan kieliä ja
  kulttuureita opiskelevien yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä pyrkiä edistämään laitoksen
  edustamien tieteenalojen tuntemusta, tutkimusta ja opiskelua.

  ENNEN
  4§ Yhdistyksen jäseniä voivat olla ne Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan jäsenet,
  joilla on vähintään yksi osasuoritusmerkintä jostakin laitoksen opetusohjelmaan
  kuuluvasta aineesta.

  NYT
  4§ Yhdistyksen jäseniä voivat olla ne Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat pääaineopiskelijoita laitoksella tai joilla on vähintään yksi osasuoritusmerkintä jostakin laitoksen opetusohjelmaan kuuluvasta Aasian ja Afrikan kieliä ja kulttuureita käsittelevästä aineesta. Yhdistyksen jäseneksi liitytään jäsenrekisterin kautta. Hallitus voi hyväksyä jäseniksi myös Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan kuulumattomia henkilöitä harkintansa mukaan, kuitenkin niin, että yli puolet yhdistyksen jäsenistä kuuluu Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan.

  ENNEN
  6§ Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous
  maaliskuun ja syyskokous syksyllä marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhdistyksen
  kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää taikka vähintään
  1/10 yhdistyksen jäsenistö sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian
  käsittelyä varten pyytää. Tällöin yhdistyksen kokous on pidettävä viimeistään kahden
  viikon kuluessa pyynnön jättämisestä. Yhdistyksen kokouksen tarkemman ajan ja paikan
  määrää hallitus. Kokouskutsu on julkaistava laitoksen ilmoitustaululla tai
  Ylioppilaslehdessä vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta.

  NYT
  6§ Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous maaliskuun
  ja syyskokous syksyllä marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous
  pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää taikka vähintään 1/10
  yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian
  käsittelyä varten pyytää. Tällöin yhdistyksen kokous on pidettävä viimeistään kahden
  viikon kuluessa pyynnön jättämisestä. Yhdistyksen kokouksen tarkemman ajan ja paikan
  määrää hallitus. Kokouskutsu on julkaistava laitoksen ilmoitustaululla tai Karavaanin
  sähköpostilistalla vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta.

  ENNEN
  8§ Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut hallituksen puheenjohtaja ja
  viisi hallituksen jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai
  varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä on läsnä.
  […]
  Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettä viimeistään kolmen viikon kuluttua
  kalenterivuoden alusta.

  NYT
  8§ Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut hallituksen puheenjohtaja ja
  5-8 hallituksen jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai
  varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muusta hallituksesta on läsnä.
  […]
  Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä kalenterivuoden ensimmäisen kuukauden
  aikana.

 4. Halloped-vaaleihin liittyen sovittiin, että Elina Juvonen menee tiistaina tdk-neuvoston paneeliin ja Jenni Pensikkala menee torstaina laitoksen paneeliin.
 5. Ilmoitusasioita ei ollut.
 6. Ensi tiistaina on humanistiklusterin tilavastaavien kokous. Pohdittiin, mitä tavaroita haluaisimme tiloihin hankittavan. Toivottiin mm. vedenkeitintä ja verhoja. Todettiin myös, että Halloween-bileitten nakkilista kaipaa lisää nimiä.
 7. Seuraava hallituksen kokous pidetään 19.11. Silloin äänestetään säännöistä uudelleen, jotta sääntömuutos olisi laillinen. Samalla pidetään myös syyskokous ja valitaan ensi vuodelle uuden hallituksen.
 8. Kokous päätettiin klo 18.34.