KäTu2015-symposiumin julkaisut

Symposiumista toimitetaan kaksi julkaisua. Artikkeliehdotuksen voivat lähettää kaikki symposiumissa plenaari- tai sektioesitelmän pitäneet, työpajan tai paneelikeskustelun järjestäneet ja posterin esittäneet. Kirjoituskutsut molempiin julkaisuihin sekä kirjoitusohjeet on lähetetty sähköpostitse toukokuussa 2015.

Artikkeliehdotusten viimeinen jättöpäivä kumpaankin julkaisuun on 31.8.2015.

Vita traductiva

Osa KäTu2015-symposiumin esitelmiin, postereihin ja työpajoihin perustuvista artikkeleista julkaistaan vertaisarvioidun Vita traductiva -lehden (http://www.editionsquebecoisesdeloeuvre.ca/accueil/) erikoisnumerossa, jonka työnimi on Communities of Translation and Interpreting.

MikaEL-e-julkaisu

Vaihtoehtoisesti artikkeliaan voi tarjota KäTun perinteiseen MikaEL-e-julkaisuun. Lisätiedot, toimittajien yhteystiedot, kirjoitusohjeet sekä edellisten vuosien julkaisut löytyvät osoitteesta http://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/.